sobota, maj 18, 2024
Follow Us

Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów (OPS) będzie miał miejsce w Sejmie RP w czwartek 1 października 2015 r., w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. 

Dział: Społeczeństwo

a