wtorek, kwiecień 23, 2024
Follow Us
piątek, 21 grudzień 2012 10:15

Źle z pracą w kolejnych latach

W III kwartale 2012 r. nadal rosła stopa bezrobocia - stwierdza kwartalny raport o rynku pracy ogłoszony ostatnio przez NBP. Ponadto analiza przepływów na rynku pracy w tym okresie wskazywała na wyraźny wzrost ryzyka utraty pracy, przy braku istotnych zmian prawdopodobieństwa znalezienia pracy przez bezrobotnych.

Dział: Gospodarka

a