środa, maj 22, 2024
Follow Us

Podnosi się zarzuty, jakoby arystokracja, a szerzej szlachta, doprowadziła do upadku Rzeczpospolitej. Jednakże to szlachta płaciła najwyższą cenę za patriotyzm, ponosząc ofiary w powstaniach i wojnach. -  mówi Marcin K. Schirmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Dział: Nauka
czwartek, 08 październik 2015 13:11

Wzywamy polityków do zajęcia się reprywatyzacją

Pomimo upływu ćwierć wieku od początku przemian demokratycznych w Polsce nie potrafiono rozwiązać w naszym kraju wielu kluczowych dla społeczeństwa i państwa problemów. Jednym z najważniejszych stanowi kwestia ustawowego uregulowania zadośćuczynienia za mienie zawłaszczone przez komunistyczne władze polskim obywatelom na mocy narzuconych siłą stalinowskich dekretów nacjonalizacyjnych w latach 40. i 50. dwudziestego wieku – napisało Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 25 czerwca br. wprowadza szereg kontrowersyjnych regulacji w zakresie obrotu ziemią rolną, w tym jej sprzedaży zarówno pomiędzy osobami prywatnymi jak i przez Agencję Nieruchomości Rolnych. W opinii Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego ustawodawca bez jakichkolwiek racjonalnych podstaw i bez żadnych konsultacji, arbitralnie zdecydował o pozbawieniu byłych właścicieli majątków ziemskich, zawłaszczonych przez Skarb Państwa na podstawie Dekretu o reformie rolnej, oraz ich spadkobierców, przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia gruntów wchodzących w skład dawnych ich majątków, sprzedawanych obecnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

a