sobota, październik 01, 2022
Follow Us

Na koncert Pamiętamy - wieczór poświęcony więźniom Pawiaka - zaprasza Muzeum Niepodległości w Warszawie w czwartek 30 lipca 2015 r. o godz. 17. Podczas koncertu medalem PRO MASOVIA wyróżniony zostanie Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, uwięziony przez Niemców w 1943 roku, przesłuchiwany w siedzibie gestapo w al. Szucha, więzień Pawiaka, KL Auschwitz-Birkenau, KL Mauthausen-Gusen. Dyplomami od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika uhonorowanie zostaną również inne osoby zasłużone dla Muzeum Więzienia Pawiak, w szczególności - nieliczni już żyjący - byli więźniowie polityczni tego miejsca, dzieci urodzone w więzieniu oraz krewni, którzy kultywują Pamięć o swoich przodkach więzionych na Pawiaku.

Dział: Społeczeństwo

a