poniedziałek, grudzień 04, 2023
Follow Us
piątek, 30 wrzesień 2016 14:46

Liczą się kompetencje

W czasach słusznie minionych w polskim prawie funkcjonowały dwa rodzaje własności – własność prywatna i tak zwana własność uspołeczniona. Ta druga chroniona była w sposób szczególny, co oznaczało, że państwo jako właściciel ma większe przywileje i możliwości od zwykłego obywatela. Własność i prawa z nią związane w wolnorynkowym porządku rzeczy muszą być równe dla wszystkich. Dlatego nie ma uzasadnienia dla pojawiających się co jakiś czas prób, by ograniczyć te prawa dla Skarbu Państwa.

piątek, 21 sierpień 2015 08:52

Polacy płacą za refundowane badania laboratoryjne

Lekarze rodzinni mają coraz większe możliwości w zakresie kierowania na badania diagnostyczne. Zwiększanie ich uprawnień ma na celu nie tylko zmniejszenie kolejek do specjalistów, lecz także przyspieszenie procesu diagnostyki i wdrażania skutecznej terapii. Część lekarzy niechętnie korzysta jednak z nowych uprawnień – pacjenci skarżą się, że nie wypisują oni skierowań na badania, więc muszą płacić za nie z własnej kieszeni.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 19 marzec 2012 10:40

Zorientowani na klienta

Grupa PZU przedstawiła strategię na lata 2012-2014 nazwaną PZU 2.0.

Dział: Firmy
niedziela, 13 marzec 2011 13:54

Wizyta w Barcelonie z PARP

21-25 marca br. w ramach inicjatywy „Wzmocnienie kompetencji kadr ośrodków innowacji”  realizowanej przez PARP, odbędzie się w Barcelonie wizyta studyjna.

Dział: Firmy
wtorek, 09 listopad 2010 07:13

Silniejszy BGK, słabszy budżet

Zmiany dotyczące zwiększenia kompetencji Banku Gospodarstwa Krajowego forsowane w projekcie nowelizacji ustawy o BGK z inicjatywy grupy 40 posłów PO, nie tylko osłabiają pozycję NBP.Mogą się one bowiem okazać – czego obawiają się opozycyjni posłowie i część specjalistów rynku finansowego - kolejną sztuczką obecnego rządu z zakresu kreatywnej księgowości, chcącego ukryć rzeczywiste rozmiary deficytu budżetowego.

Dział: Gospodarka
środa, 21 kwiecień 2010 08:49

Polskie sukcesy oparte na wiedzy

Popularyzacja rozwiązań z zakresu nauk technicznych i ścisłych, wdrożonych do stosowania m.in. w przemyśle i informatyce, opracowanych przez polskich naukowców, była 20 kwietnia przedmiotem konferencji w Warszawie „Polskie sukcesy oparte na wiedzy”.

a