niedziela, marzec 26, 2023
Follow Us

Nawrocki

Przedstawiamy program konferencji poświęconej wpływowi Europejskiego Zielonego Ładu na różne działy gospodarki polskiej, począwszy od nowych technologii i innowacji przez energetykę i bezpieczeństwo energetyczne, skończywszy na istniejących i powoływanych do życia klastrach służących rozwojowi gospodarki.

czwartek, 09 lipiec 2020 11:48

Krystowski: Rozszerzenie klastrów konieczne w UE

Krzysztof Krystowski, wiceprezydent Pracodawców RP i prezes Związku Klastrów Polskich i Śląskiego Klastra Lotniczego o kluczowej roli klastrów w ożywieniu gospodarczym jednolitego rynku europejskiego w kierunku „zielonej” i cyfrowej przyszłości kontynentu.

Dział: Biznes

„Building Bridges in V4 Aviation Community" konferencja lotnicza organizowana przez Związek Pracodawców Klastry Polskie i Śląski Klaster Lotniczy wraz z Partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w dniach 25-26 listopada br. w Bielsku-Białej.

Dział: Biznes

W Polsce istnieje ok. 200 klastrów, czyli firm konkurujących ze sobą, ale decydujących się na współpracę, aby osiągnąć wspólny cel, np. realizację prac badawczo naukowych. Ponad połowa z nich działa aktywnie, tworzy innowacyjne rozwiązania i przyciąga zagraniczne inwestycje. Kooperacja przedsiębiorstw w ramach jednej branży pozwala im przyspieszyć rozwój i jednocześnie napędza gospodarkę. Klastry są potrzebne gospodarce, ale i one potrzebują wsparcia w rozwinięciu działalności czy wyjściu za granicę – podkreśla Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Dział: Gospodarka

Najwięcej klastrów w Polsce, które są utożsamiane z bardzo wysokimi technologiami, jest zlokalizowana w Polsce wschodniej. To dowód na to, że klastry sprawdzają się przy wyrównywaniu szans regionów, uważają eksperci.

Rozmowa z Krzysztofem Krystowskim, prezesem Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego. – Klastry, to miejsce współdziałania trzech środowisk: firm, jednostek naukowych oraz samorządów. Możliwość zrzeszenia się, jest ważna zwłaszcza, dla małych i średnich firm, ponieważ często nie posiadają one ani środków, ani odpowiednich relacji z dużymi instytucjami publicznymi do realizowania innowacji – ocenia rozmówca Biznesalert.pl.

Dział: Biznes wywiad

Klastry są istotnym narzędziem wzrostu innowacyjności firm. Dowodzi tego przykład najbardziej znanego klastra na świecie, jakim jest Dolina Krzemowa w USA. W Polsce firmy zrzeszone w klastrach, mimo, że działają w ten sposób dopiero od kilku lat, realizują projekty o wartości przeszło miliarda złotych. W Sejmie RP trwa właśnie II Kongres Klastrów Polskich, podczas którego omawiane jest znaczenie i rozwój klastringu dla polskiej gospodarki.

Dział: Gospodarka
piątek, 15 kwiecień 2011 12:53

PARP przeznaczy pół miliarda na klastry

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła przedsięwzięcie „Polskie klastry i polityka klastrowa”.

Dział: Firmy
sobota, 12 marzec 2011 06:44

PARP na konferencji nt. klastrów

Konferencja w Kopenhadze nt. klastrów w Europie odbędzie się 26-27 maja br. Jednym z jej uczestników będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Dział: Firmy
wtorek, 01 luty 2011 07:18

PARP ma kolejne 15 mln na klastry

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od dziś, tj. od 1 lutego, przyjmuje wnioski na dofinansowanie klastrów (przestrzennie skoncentrowanych grup przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym grupom trwałą przewagę konkurencyjną) z Polski Wschodniej.

Strona 1 z 2

a