czwartek, kwiecień 18, 2024
Follow Us
piątek, 17 listopad 2023 10:43

Raport Instytutu Staszica: co zostawia rząd PIS?

Rozbudowa infrastruktury transportowej, w tym szczególnie dróg ekspresowych, autostrad i kolei jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego w Europie. Trend wzrostu w niektórych krajach pokazuje, że inwestycje w transport są kluczowym elementem strategii rozwoju.

Dział: Biznes

Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec: Inwestycje, w szczególności w infrastrukturze drogowej i kolejowej, angażują wiele firm o różnych specjalizacjach, dających zatrudnienie znaczącej liczbie pracowników. Właśnie od sprawności realizacji inwestycji zależeć będzie tempo wychodzenia z kryzysu w gospodarce, spowodowanego koronawirusem.

Dział: Biznes
środa, 20 sierpień 2014 10:20

Kolej unowocześnia systemy zarządzania ruchem

Polska kolej nadrabia zaległości w dziedzinie nowoczesnych systemów zwiększających poziom bezpieczeństwa. Ten obszar, podobnie jak same tory, wymaga pilnych inwestycji. Brakuje m.in. europejskiego systemu zarządzania ruchem ERTMS, który poprawi bezpieczeństwo, szybkość przejazdu oraz ułatwi prowadzenie przewozów międzynarodowych. Wśród celów inwestycyjnych jest też rozbudowa portów morskich oraz poprawa połączeń kolejowych do nich.

czwartek, 29 sierpień 2013 12:16

Będzie nowa stacja

Wojewoda mazowiecki zatwierdził projekt budowlany oraz wydał pozwolenie na budowę stacji kolejowej w Żyrardowie. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróży na trasie Warszawa – Łódź. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Dział: Gospodarka
czwartek, 08 listopad 2012 09:32

Polska walczy o inwestycje kolejowe

Resort transportu pracuje nad tym, by Polska nie straciła środków na inwestycje kolejowe. – Podejmujemy wszystkie kroki, żeby wykorzystać każdego eurocenta – zapewnia Patrycja Wolińska–Bartkiewicz, wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Do tej pory kolej wykorzystała ok. 12 proc. środków zarezerwowanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowiska.

poniedziałek, 27 sierpień 2012 09:28

Decyzja ws. stawek za infrastrukturę

Najpóźniej w czwartek Urząd Transportu Kolejowego podejmie decyzję, dotyczącą wysokości stawek za korzystanie z infrastruktury kolejowej. PKP Polskie Linie Kolejowe przedłożyły w UTK propozycje nowego cennika, obejmującego podwyżki, kilka miesięcy temu. Zdaniem biegłego rewidenta, są one uzasadnione. W tej chwili trwa analiza końcowa wniosku.

Dział: Gospodarka
niedziela, 17 czerwiec 2012 11:10

Czy infrastruktura zagraża kolei?

Dyskusja czołowych przewoźników towarowych, która miała miejsce podczas Forum Operatorów Kolejowych 2012 w Warszawie, została zdominowana przez kwestię stawek dostępu do infrastruktury. Forum zostało zorganizowane przez Wydawnictwo Rynek Kolejowy. Partnerem strategicznym forum było PKP Cargo.

niedziela, 20 maj 2012 14:45

190 anten na Narodowym

„Plus zoptymalizował swoją sieć nadawczą i przygotował ją do wzmożonego ruchu podczas Euro 2012” – poinformowała firma.

Dział: Firmy
środa, 12 styczeń 2011 16:29

Infrastruktura kolejowa w rękach państwa

Przeniesienie zasobów infrastruktury kolejowej – w możliwie szerokim zakresie – na rzecz Skarbu Państwa i samorządów, zmiana sposobu finansowania infrastruktury kolejowej oraz nowy model zarządzania nią – to główne punkty „Programu dla kolei” Krajowej Izby Gospodarczej. Chodzi o powstrzymanie degradacji kiepsko funkcjonującego systemu przewozów pasażerskich. Program koncentruje się na ich poprawie. Na szczęście kolejowe przewozy towarowe, w których główną rolę odgrywa PKP Cargo, odnotowują coraz lepsze rezultaty.

Dział: Gospodarka
czwartek, 30 grudzień 2010 11:34

Certyfikat bezpieczeństwa dla Kolei Mazowieckich

Spółka Koleje Mazowieckie – KM jako jeden z pierwszych, spośród największych przewoźników pasażerskich w kraju, otrzymała od prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikat bezpieczeństwa niezbędny do dalszej realizacji przewozów pasażerów.

Dział: Firmy
Strona 1 z 2

a