niedziela, kwiecień 14, 2024
Follow Us

Z soczystej zieleni po prawej stronie szosy wyłaniają się najpierw górne części stojącego na wzgórzu zespołu klasztorno-kościelnego, a po chwili na innym wieże i barokowa kopuła następnego. Dojeżdżamy do Klimontowa. Wsi w powiecie sandomierskim województwa świętokrzyskiego.

Dział: Polska
poniedziałek, 29 luty 2016 14:10

Doceniajmy miliardy od zaradnych Polaków

Nikt rozsądny nie podważa opinii, że odpływ specjalistów z Polski, którzy wolą pracować za granicą za znacznie lepsze pieniądze, jest jednym z hamulców rozwoju naszej gospodarki. Dlatego też hasło powstrzymania migracji zarobkowej trafiło w kampanii wyborczej na podatny grunt.

czwartek, 11 czerwiec 2015 10:27

Uczelnie dopasowują się do wymagań rynku pracy

Coraz więcej uczelni, aby dostosować kształcenie do wymogów rynku pracy, angażuje się w środowisko lokalne, współpracując z pracodawcami i kształcąc atrakcyjnych dla nich pracowników. Inne szkoły rozwijają profil akademicki i przygotowują przyszłe elity badawcze kraju. Dużą szansą na rozwój uczelni są środki z nowej perspektywy unijnej.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 06 kwiecień 2015 11:48

Fundusze unijne zepsuły polską administrację publiczną

Niemal 100 miliardów euro, które Polska otrzymała w ciągu 10 lat swojego członkostwa w UE, zaszkodziło naszemu krajowi – ocenia Rafał A. Ziemkiewicz. Przez dostępność środków z Brukseli zabrakło zachęt do reform i zwiększenia efektywności polskiej administracji publicznej. Przez to, jak uważa dziennikarz, polskie urzędy działają uznaniowo, nieefektywnie, powstaje także zbyt dużo ustaw.

piątek, 27 luty 2015 13:38

Uruchomiono fundusze UE na lata 2014-2020

Oficjalne uruchomienie programów operacyjnych, które określają sposób wydawania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, to główny cel wizyty w Polsce europejskiej komisarz ds. polityki regionalnej. W czwartek 26 lutego Corina Creţu spotkała się w Warszawie z Premierem Ewą Kopacz, minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak oraz marszałkami województw.

Dział: Gospodarka
piątek, 13 luty 2015 11:39

14,2 mld euro dla siedmiu województw

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla siedmiu polskich województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Dział: Gospodarka

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała już 23 mld zł na wsparcie przedsiębiorców i nauki. Łącznie zakontraktowano blisko 36 mld zł i środki te przekraczają pierwotny plan, bo agencja przejęła fundusze niewykorzystane przez inne instytucje. W nowej unijnej perspektywie do 2020 r. PARP udostępni ponad 20 nowych instrumentów i zapowiada ciągłe zmiany w kierunku większej efektywności i unowocześniania agencji.

poniedziałek, 27 październik 2014 09:26

Jakie czyny - takie słowa!

Skoro obłuda – jak chciał La Rochefoucault – to hołd, który występek składa cnocie, to nasza klasa polityczna...powiedzmy, że wyjątkowo cnotę ceni. Dowodzi tego awantura wokół niefortunnej wypowiedzi ministra rolnictwa Marka Sawickiego. Antagoniści skupili się na formie, ignorując całkowicie treść. A z tą trudno polemizować.

środa, 02 kwiecień 2014 15:08

Innowacyjne oświetlenie

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w pomieszczeniu bez okien, a jednak czujesz promienie słoneczne na swojej twarzy. To doświadczenie jest już możliwe dzięki projektowi finansowanemu z funduszy UE.

Dział: Nauka
wtorek, 01 kwiecień 2014 11:21

102 mln euro na program Erasmus+

Blisko 15 mld euro zostanie przeznaczonych na program Erasmus+ do 2020 roku. Do Polski trafi ok. 1 mld euro, z czego jedna trzecia na szkolnictwo wyższe. W nowej formule unijny program stypendiów i wymiany studenckiej ułatwi międzynarodową współpracę uczelni i biznesu, z korzyścią dla studentów i nauczycieli akademickich. Pozwoli im m.in. na włączanie się w międzynarodowe platformy cyfrowe i uczestnictwo w innowacyjnych programach naukowych.

Dział: Raporty
Strona 1 z 3

a