poniedziałek, lipiec 15, 2024
Follow Us
piątek, 04 lipiec 2014 15:38

Przepisy o farmach wiatrowych zbyt restrykcyjne

Przegięcia w zakresie odległości nowych farm wiatrowych od zabudowań są szkodliwe, bo możemy doprowadzić do sytuacji, w której żadna nowa farma wiatrowa w Polsce nie powstanie – twierdzi Jacek Protas, marszałek woj. warmińsko-mazurskiego. Przeprowadził z nim rozmowę Bartosz Dyląg z Portalu Samorządowego.

Dział: Biznes wywiad

a