poniedziałek, lipiec 15, 2024
Follow Us
poniedziałek, 02 maj 2011 17:38

Wysoki rating PKO BP

PKO Agencja Moody’s Investors Service podtrzymała ocenę ratingową programu emisji euroobligacji EMTN.

Dział: Firmy

a