piątek, grudzień 08, 2023
Follow Us
poniedziałek, 01 październik 2012 16:27

Oszczędność popłaca

Dzięki inwestycjom w technologie, które gwarantują niską energochłonność procesów produkcyjnych oraz stosowanie zasad zrównoważonej produkcji i rozwoju, firma Ferrero Polska stała się liderem we wdrażaniu prośrodowiskowych i prospołecznych zasad działania. Dowodem na to, jest przyznana fabryce Ferrero nagroda Energy Efficiency Leader Award.

a