poniedziałek, maj 20, 2024
Follow Us
poniedziałek, 26 czerwiec 2017 08:32

Poważne wyzwanie przed służbą zdrowia

Teoretycznie do obowiązków zakładów opieki zdrowotnej należy leczenie pacjentów. W rzeczywistości przed placówkami medycznymi stoi wiele innych wyzwań. Nowe postawiła Unia Europejska.

wtorek, 07 styczeń 2014 15:37

Opieka nad teczkami personalnymi

Kiedy mowa o dobrym pracodawcy to ważne jest nie tylko to co robi specjalnie dla pracowników, ale również to jak wywiązuje się on z ustawowych obowiązków lub stworzonego prze siebie regulaminu pracy.

Dział: Firmy
czwartek, 19 grudzień 2013 13:57

Cyfrowa dokumentacja medyczna

Tylko pół roku zostało zakładom opieki zdrowotnej na wdrożenie ustawy zobowiązującej do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji cyfrowej. Wymagania, które zostały nałożone na zakłady opieki zdrowotnej przez ustawodawcę, zaczną obowiązywać od już od 1 sierpnia 2014 r.

Dział: Firmy

1 stycznia 2011 roku weszło w życie nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej. Można powiedzieć, że są w nim zawarte rewolucyjne zmiany, szkoda, że do tej pory nie wywołały rewolucji. Gdyby tak się stało polskie placówki ochrony zdrowia mogłyby mieć nowe oblicze - twierdzi Jolanta Augustyniak.

czwartek, 10 maj 2012 06:19

Orzeczenie lekarza decydujące

Ok. 30 proc. spraw o wypłatę odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku, które trafiają do Europejskiego Centrum Odszkodowań, zawiera błędną dokumentację medyczną.

Dział: Gospodarka

a