środa, czerwiec 19, 2024
Follow Us

Prototyp laboratoryjny mikroczujnika do wykrywania wirusa grypy jest już gotowy. Biosensor powinien być dostępny w gabinetach lekarskich już w 2016 roku. Jego twórcą jest Dawid Nidzworski, doktorant na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed w zespole prof. dr hab. Bogusława Szewczyka. Pracuje głównie nad wirusem grypy i metodami jego wykrywania.

Dział: Społeczeństwo

a