niedziela, czerwiec 26, 2022
Follow Us
niedziela, 11 czerwiec 2017 08:00

Bierut wiecznie żywy

Można tak powiedzieć w obliczu faktu, że do tej pory nieruchomości znacjonalizowane tzw. „Dekretem Bieruta” na terenie m. st. Warszawy nie zostały zwrócone właścicielom ani ich spadkobiercom.

a