piątek, marzec 31, 2023
Follow Us

Nawrocki

poniedziałek, 23 maj 2016 14:23

Co hamuje polskie firmy?

Firma proALPHA przeprowadziła badanie wśród polskich firm średniej wielkości, producentów maszyn i urządzeń. Celem ankiety było zrozumienie i zdefiniowanie barier wzrostu, przed którymi stają polskie przedsiębiorstwa. Wiele z nich działa w swoich niszach od kilkunastu, a czasem nawet od ponad dwudziestu lat. W tym czasie uzyskały tak wysoki  poziom udziałów rynkowych, że dalsze zwiększanie przychodów musi odbywać się przez wyjście poza ich dotychczasowy obszar działania i szukanie nowych lokalizacji, segmentów odbiorców.

czwartek, 12 wrzesień 2013 13:01

Co hamuje i napędza polską kolej?

Instytut Jagielloński kontynuując analizy dotyczące rynku kolejowego w Polsce przygotowuje raport o barierach stojących na drodze rozwoju przewoźników towarowych. – Rynek transportu towarów koleją w Polsce jest najbardziej zliberalizowanym rynkiem spośród wszystkich państw europejskich i jest jedynym z krajowych rynków, na którym narodowy przewoźnik ma ok. 50 proc udziałów w masie obsługiwanych towarów. Najwyższy czas na zmiany i usunięcie barier, które hamują rozwój polskich, kolejowych przewoźników towarowych, a przez to wstrzymują rozwój naszej gospodarki – twierdzi Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

sobota, 26 listopad 2011 14:16

10 kroków do zdrowej gospodarki

Reforma finansów publicznych i ograniczanie deficytu budżetowego, uproszczenie podatków, ograniczanie barier inwestycyjnych, otwarcie rynku pracy –  to tylko kilka z listy 10 postulatów do nowego rządu, przestawionych przez Krajową Izbę Gospodarczą.

Dział: Gospodarka
wtorek, 05 lipiec 2011 17:16

Zielony protekcjonizm podroży żywność

Ceny na rynku żywności będą rosły za sprawą nowej fali „zielonego protekcjonizmu” - prognozuje Instytut Globalizacji. Wzrost cen żywności jest proporcjonalny do wszelkich form protekcjonizmu - uważa Instytut.

Dział: Gospodarka

Udział kobiet w liczbie samozatrudnionych jest w Polsce nieco wyższy od unijnej średniej. Nie oznacza to jednak, że prowadzenie biznesu przez kobiety w naszym kraju to droga usłana różami. Przedsiębiorczość kobiet wciąż czeka na znoszenie barier administracyjnych – przypomina Krajowa Izba Gospodarcza przy okazji Dnia Kobiet.

Dział: Gospodarka
wtorek, 07 grudzień 2010 16:44

W cieniu światowego kryzysu

Tendencje i bariery rozwoju funkcjonujących w Polsce instytucji i rynków finansowych na tle stopniowo tracącego na sile światowego kryzysu finansowego – przedstawia najnowsza publikacja NBP pt. „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.”. Z analizy wynika, że w 2009 r. w polskiej gospodarce odczuwalne były skutki światowego kryzysu.

Dział: Gospodarka
czwartek, 25 listopad 2010 11:38

Deregulacja pobudzi przedsiębiorczość

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przyjęcie przez rząd długo oczekiwanego projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W toku wielomiesięcznych konsultacji i prac nad projektem ustawy KIG udzielała mu pełnego poparcia, pomimo pominięcia wielu istotnych propozycji, jakie znalazły się w pierwotnej wersji projektu.

Dział: Gospodarka

a