środa, lipiec 24, 2024
Follow Us
czwartek, 24 wrzesień 2015 00:00

III Festiwal Edukacji w Łazienkach Królewskich

Na III Festiwal Edukacji zaprasza Ośrodek Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie już od 25 września 2015. Podobnie, jak w poprzednich latach, program będzie obfitował w wydarzenia odwołujące się do źródeł Łazienek Królewskich - idei Oświecenia i królewskich kolekcji Stanisława Augusta.

Dział: Stolica
poniedziałek, 14 wrzesień 2015 00:00

Dla osób niepełnosprawnych przygotowano ponad 100 wydarzeń

Ponad 100 wydarzeń przygotowano dla osób niepełnosprawnych w ramach III Warszawskiego Tygodnia Kultury bez Barier, który potrwa od 24 września do 11 października. W tym roku do festiwalu dołączyły instytucje kultury m.in. z Krakowa, Łodzi i Poznania. Hasło tegorocznej edycji festiwalu to "Więcej kultury bez barier".

Dział: Kultura
poniedziałek, 22 wrzesień 2014 00:00

II Warszawski Tydzień Kultury Bez Barier

W II Warszawskim Tygodniu Kultury Bez Barier (WTKBB) - od 26 września do 6 października - weźmie udział ponad 40 instytucji. Klub festiwalowy mieścić się będzie w Teatrze Syrena – sercu II WTKBB. Tu będzie można spotkać się przy kawie, winie i smacznych przekąskach na imprezach towarzyszących Tygodniowi.

Dział: Kultura
piątek, 20 wrzesień 2013 11:06

Tydzień Kultury Bez Barier

Podczas War­szaw­skiego Ty­godnia Kul­tu­ry Bez Ba­rier, sto­łecz­ne in­sty­tu­cje kul­tu­ry otwo­rzą swoje po­dwo­je dla wszyst­kich gościna prze­ło­mie wrze­śnia i paź­dzier­ni­ka. Przygotowano spek­ta­kle z au­dio­de­skryp­cją, zwie­dza­nie wy­staw z tłu­ma­cze­niem na język mi­go­wy i za­ję­cia ta­necz­ne dla nie­peł­no­spraw­nych.

Dział: Kultura
piątek, 20 wrzesień 2013 10:06

Top Gear na Narodowym

Znany z występów na całym świecie spektakl motoryzacyjny oparty na nagradzanym telewizyjnym show Top Gear zawita 21 września do Warszawy.  Impreza pod nazwą Top Gear Live odbędzie się na Stadionie Narodowym jako edycja specjalna VERVA Street Racing.

Dział: Stolica

a