poniedziałek, maj 20, 2024
Follow Us
wtorek, 20 grudzień 2016 08:49

Rząd ma 40 mln zł na aktywizację seniorów

Ruszyła kolejna edycja konkursu organizowanego w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne czy stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2017 w ramach ASOS autorzy programów aktywizujących osoby starsze będą mieli do dyspozycji pulę 40 mln zł.

Dział: Społeczeństwo

Trudności poznawcze czy problemy z myśleniem przyczynowo-skutkowym nie muszą być przeszkodą w wykonywaniu pracy. W Biurze Budżetowo-Księgowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) rozpocznie staż pierwsza osoba z niepełnosprawnością intelektualną. W ciągu ostatnich 4 lat w podobnych treningach zawodowych wzięło udział 54 praktykantów. Obecnie w urzędzie wojewódzkim pracuje 41 osób z niepełnosprawnościami.

Dział: Społeczeństwo
środa, 20 marzec 2013 09:24

3 mld zł na walkę z bezrobociem

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy w tym roku blisko 3,3 mld złotych dla powiatowych urzędów pracy na aktywizację bezrobotnych. Ze wsparcia będą mogli skorzystać w dużej mierze młodzi ludzie, którym resort pracy pomaga rozpocząć karierę zawodową poprzez program „Młodzi na rynku pracy". W ciągu kilku miesięcy ubiegłego roku skorzystało z niego 3 tysiące osób przed 30. rokiem życia. Ale urzędy pracy będą się skupiać również na wparciu dla bezrobotnych rodziców i osób 50+.

Dział: Gospodarka
piątek, 20 lipiec 2012 13:15

Być na bieżąco na rynku pracy

Minister finansów zaakceptował pomysł resortu pracy, by zwiększyć tegoroczne wydatki na Fundusz Pracy o 500 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na aktywizację grup bezrobotnych, które wymagają większego wsparcia. – Warto uruchomić te środki na walkę z bezrobociem. Możliwości mamy bardzo dużo – mówi Władysław Kosiniak–Kamysz, szef resortu pracy.

Dział: Gospodarka
środa, 20 lipiec 2011 07:39

Kiepska pomoc dla niepełnosprawnych

Coraz więcej osób niepełnosprawnych poszukuje pracy. Wspierające ich aktywizację programy, na które w ciągu ostatnich trzech lat wydano 300 mln zł, nie przynoszą jednak wystarczających efektów.

Dział: Gospodarka

a