wtorek, kwiecień 23, 2024
Follow Us
piątek, 31 maj 2019 13:11

PKP szybciej, PKP taniej

Nowa umowa na utrzymanie sieci trakcyjnej. Dobra współpraca PKP Energetyka i PKP TLK owocuje dziesięciokrotnym spadkiem awarii.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 01 sierpień 2016 13:34

Na dobrej drodze do bezpieczeństwa

PKP Energetyka znalazła się pod lupą kontrolerów z Urzędu Transportu Kolejowego. Urzędnicy uznali, że z powodu naruszeń spółce należy odebrać certyfikat bezpieczeństwa. Spółka odpiera zarzuty i udowadnia, że nie ma przesłanek do podjęcia tak drastycznych kroków przez UTK.

Dział: Firmy
czwartek, 21 lipiec 2016 14:49

Spadła liczba wypadków i incydentów na torach

Spółka PKP Energetyka wdraża program, który ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w przewozach kolejowych. Już udało się zmniejszyć liczbę wypadków i incydentów. Program uwzględnia również wytyczne Urzędu Transportu Kolejowego, który po audycie spółki zapowiedział procedurę cofnięcia jej certyfikatu bezpieczeństwa. Żadne ze stwierdzonych uchybień nie zagraża bezpieczeństwu prowadzenia ruchu kolejowego – podkreśla prezes spółki i dodaje, że nie bierze pod uwagę takiego scenariusza. Cofnięcie certyfikatu uniemożliwiłoby spółce korzystanie z infrastruktury kolejowej.

Dział: Firmy

PKP Energetyka zarządza istotną częścią infrastruktury kolejowej, również tą krytyczną. Prywatyzacja spółki stawia więc ją i Skarb Państwa w szczególnej sytuacji. Przedstawiciele rządu podkreślają, że pozostawanie spółki w rękach prywatnego inwestora nie zabezpiecza wystarczająco interesów państwa. – CVC i Skarb Państwa powinny usiąść do rozmów i wypracować jakieś rozwiązanie w tym zakresie – uważa Dominik Smyrgała, ekspert z Collegium Civitas i fundacji FIBRE.

Dział: Firmy

a