poniedziałek, lipiec 22, 2024
Follow Us

Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wdrażającą dyrektywy UE nr 2019/789 (SATCAB II) i 2019/790 (DSM). Wśród licznych dyskusji na temat dodatkowego wynagrodzenia dla twórców i wzmocnienia pozycji wydawców prasowych, nowelizacja wprowadziła również kluczowe zmiany w definicjach nadawania i reemitowania utworów, które mają istotne konsekwencje gospodarcze i społeczne.

a