czwartek, maj 19, 2022
Follow Us

Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Dział: Gospodarka

a