czwartek, czerwiec 30, 2022
Follow Us

Gazeta Finansowa przyznała kolejne Plusy i Minusy Tygodnia. W najnowszym numerze Plus GF otrzymał Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Najwięcej klastrów w Polsce, które są utożsamiane z bardzo wysokimi technologiami, jest zlokalizowana w Polsce wschodniej. To dowód na to, że klastry sprawdzają się przy wyrównywaniu szans regionów, uważają eksperci.

Jednym z najmocniejszych akcentów polskiego udziału w Wystawie Światowej EXPO w Mediolanie jest promocja makroregionu Polski Wschodniej. W trakcie oficjalnej prezentacji potencjału tego regionu przedstawiciele województw podkarpackiego i lubelskiego mówili m.in. o dynamicznym rozwoju branży lotniczej na swoim terenie. Odrzucenie ofert PZL –Świdnik i PZL-Mielec w przetargu na śmigłowce kładzie się jednak cieniem na dalszym rozwoju sektora lotniczego na wschodzie Polski.

środa, 27 luty 2013 09:28

Miliard zł z Unii na internet dla Polski

Stworzenie sieci internetu szerokopasmowego dla ściany wschodniej ma być największym tego typu projektem w Unii Europejskiej. Będzie kosztować 1,4 mld zł, z czego miliard to środki unijne. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wciąż jednak zastanawia się, w jaki sposób skłonić firmy do tworzenia sieci tam, gdzie jest to ekonomicznie nieopłacalne. Zgodnie z Narodowym Planem Szerokopasmowym do końca tego roku każdy Polak ma mieć dostęp do internetu.

wtorek, 01 luty 2011 07:18

PARP ma kolejne 15 mln na klastry

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od dziś, tj. od 1 lutego, przyjmuje wnioski na dofinansowanie klastrów (przestrzennie skoncentrowanych grup przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym grupom trwałą przewagę konkurencyjną) z Polski Wschodniej.

sobota, 22 styczeń 2011 13:14

Internet dla Polski Wschodniej

W Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” w ramach II osi priorytetowej - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

a