poniedziałek, luty 26, 2024
Follow Us
czwartek, 02 grudzień 2021 11:40

ESG – wymagający, ale znaczący trend

Państwa członkowskie ONZ od 2015 roku realizują „agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. W jej skład wchodzi między innymi transformacja ekologiczna, zmniejszenie nierówności, czy zrównoważony rozwój.

czwartek, 23 wrzesień 2021 13:27

Leonardo członkiem UN Global Compact LEAD

W trakcie 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, podczas United Business Live (20-22 września), koncern Leonardo drugi rok z rzędu został zatwierdzony jako członek elitarnej grupy UN Global Compact LEAD.

To jedyna spośród wiodących światowych firm w sektorze lotniczym i obronnym włączonych do tej grupy, liczącej łącznie 36 podmiotów, spośród których cztery pochodzą z Włoch.

Do UN Global Compact LEAD przyjmowane są przedsiębiorstwa, które wyróżniająco promują dziesięć zasad inicjatywy Global Compact i przyczyniają się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. W 2020 r. koncern Leonardo przeznaczył około 50% swoich inwestycji na cele zrównoważonego rozwoju. W porównaniu ze średnim rocznym poziomem inwestycji wynoszącym około 600-700 mln euro w latach 2021-2022, zobowiązał się do utrzymania poziomu inwestycji w wysokości 50% zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, co będzie miało wpływ na wzmocnienie procesów innowacji i rozwój łańcucha dostaw. Koncern zapowiedział także przyjęcie tzw. ilościowego modelu sprawozdawczości, umożliwiającego analizę skuteczności inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w dłuższym okresie.

W 2021 r. Leonardo odegrał aktywną rolę w Global Compact, uczestnicząc w Platformie Działania „Pokój, Sprawiedliwość i Silne Instytucje” oraz w grupach roboczych dyrektorów finansowych Taskforce, przyczyniając się do rozwoju SDG (ESG) 16 Business Framework, narzędzia mającego na celu promowanie zmian strukturalnych w firmach wzmacniających kulturę uczciwości i odpowiedzialnego zarządzania biznesem. Ponadto firma jest jednym z sygnatariuszy CFO Principles, zasad dotyczących zintegrowanych inwestycji i finansowania w ramach celów zrównoważonego rozwoju, dla stworzenia rynku inwestycji i finansowania wspierającego cele zrównoważonego rozwoju.

W zintegrowanym sprawozdaniu Leonardo za 2020 r., w odniesieniu do wyników ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny), podkreślono znaczenie wdrażania programów rozwoju i średnio-długoterminowego partnerstwa z łańcuchem dostaw - na przykład poprzez podnoszenie świadomości w zakresie celów zrównoważonego rozwoju i sprawozdawczość wśród kluczowych dostawców - oprócz utrzymania certyfikatu ISO 37001: 2016 Certyfikacja „System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi”, zmniejszenie emisji CO2 o 40% do 2030 r. oraz rekrutacja 30% kobiet w odniesieniu do całkowitej liczby osób zatrudnianych z sektora STEM (nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki).

Potwierdzenie obecności w Global Compact LEAD stanowi część ścieżki zrównoważonego rozwoju, w której Leonardo jest międzynarodowym liderem. Drugi rok z rzędu spółka została uznana za lidera w sektorze lotniczym i obronnym w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones i została umieszczona w paśmie A, najwyższym poziomie indeksu przedsiębiorstw obronnych w zakresie przeciwdziałania korupcji i przejrzystości korporacyjnej (DCI), opracowanym przez Transparency International. Na uwagę zasługuje również włączenie do „Listy A” CDP (dawniej Carbon Disclosure Project) w walkę ze zmianami klimatu oraz włączenie po raz pierwszy do Bloomberg Gender Equality Index (GEI) w 2021 r.
Dział: Firmy
piątek, 01 czerwiec 2018 12:56

Święto najmłodszych

1 czerwca w Polsce obchodzony jest Dzień Dziecka.

Dział: Społeczeństwo
wtorek, 20 czerwiec 2017 12:47

Światowy Dzień Uchodźcy

Corocznym świętem, obchodzonym na świecie 20 czerwca został Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku, aby upamiętniać odwagę i siłę uchodźców na całym świecie.

Dział: Społeczeństwo
poniedziałek, 05 czerwiec 2017 07:43

Katowice gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ

W 2018 r. Polska będzie Gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2018 r. będzie Polska. Szczyt klimatyczny odbędzie się w Katowicach. Czwarta w historii prezydencja Polski w konwencji klimatycznej obejmie okres od końca 2018 do końca 2019 roku.
Dział: Społeczeństwo

„Droga do Indii. Polskie osiedla w Balachadi i Valivade 1942-1948" (wersja angielska: „Passage to India. The Wartime Odyssey of Polish Children and the Good Maharaja") to tytuł wystawy planszowej przygotowanej przez Muzeum Historii Polski we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy NZ w Nowym Jorku. Ekspozycję będzie można oglądać w siedzibie ONZ od 22 do 29 kwietnia 2016 r.

Dział: Społeczeństwo
poniedziałek, 18 kwiecień 2016 00:00

Kryzys otyłości to nie brak samokontroli

Według prof. Susan Jebb, profesor ds. żywienia i zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Oxfordzie, światowy kryzys otyłości częściowo spowodowany jest powszechnym dostępem do niezdrowych produktów i dań, a nie brakiem samokontroli konsumentów.

Dział: Społeczeństwo
środa, 14 październik 2015 00:00

Powstał program ochrony afrykańskich lasów

Lasy tropikalne Czarnego Lądu są drugim co do wielkości leśnym rezerwuarem CO2 na świecie. CAFI jest nową inicjatywa ONZ mająca ograniczyć deforestację w Afryce.

Dział: Kultura
piątek, 13 luty 2015 14:08

Nazywam się Miliard

Nazywam się Miliard, to nazwa polskiej wersji ogólnoświatowej akcji ONE BILLION RISING. Akcja ma miejsce w wielu krajach na świecie 14 lutego - w Walentynki, by w ten sposób nagłośnić problem przemocy wobec kobiet i protestować przeciwko temu zjawisku. Wspólnym mianownikiem akcji jest taniec - tańcząc rządzę swoim ciałem, wspólny taniec wyzwala energię. W tym roku akcja Nazywam się Miliard w Polsce będzie poświęcona przemocy, której doświadczają kobiety niepełnosprawne.

Dział: Społeczeństwo
środa, 28 styczeń 2015 14:51

Australia ogrzeje się najszybciej

Naukowcy przewidują, że Australia ogrzeje się szybciej niż jakikolwiek inny kraj na świecie.

Dział: Nauka
Strona 1 z 4

a