piątek, czerwiec 21, 2024
Follow Us

Promocja polskich naukowców i innowacyjnych osiągnieć, które wpływają na poziom życia i rozwój społeczeństwa, to jeden z głównych celów 2. Kongresu "Nauka dla Społeczeństwa".

Dział: Zdrowie

25 interdyscyplinarnych konferencji popularno-naukowych pod nazwą „Nauka dla społeczeństwa” zostanie przygotowanych, z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, przypadającego w 2021 r. Inauguracyjna już się odbyła się na początku lutego pod hasłem „Współczesne możliwości diagnostyki narządu słuchu”.

a