poniedziałek, kwiecień 22, 2024
Follow Us

Jak poinformowało nas Ministerstwo Klimatu i Środowiska, projekt ustawy ustanawiającej w Polsce system kaucyjny ma trafić do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Zakłada się, że nowe przepisy wejdą w życie w III kwartale br.

Dział: Gospodarka

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedstawi dziś stronie czeskiej propozycję polubownego rozwiązania sporu w sprawie Kopalni Węgla Brunatnego Turów, poinformował minister Kurtyka

Dział: Gospodarka

Od tego jakie będzie środowisko i klimat zależy od ludzi, a nie od rządów czy korporacji. Kluczem do takiego sposobu myślenia jest idea społeczeństwo obywatelskiego, które przez swoje działania może dokonać skutecznych przeobrażeń. Tej idei będzie poświęcona konferencja „Społeczeństwo obywatelskie a ochrona środowiska”. 

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 20 styczeń 2020 12:00

Ministerstwo Klimatu: Podatek od opakowań

Prosty pomysł, ale aby się narodził było trzeba powołać specjalne Ministerstwo Klimatu. Od dziesięcioleci nikt nie miał pomysłu co zrobić z pustymi butelkami plastikowymi. Teraz nowy resort wystąpił z inicjatywą, aby parlament przyjął przepisy w sprawie kaucji za plastikowe butelki.

Dział: Gospodarka

a