środa, kwiecień 17, 2024
Follow Us

Emitel we współpracy z AIUT zbuduje innowacyjny system zdalnego odczytywania parametrów z wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. To pierwszy tak wielkiej skali projekt Smart City w Polsce z wykorzystaniem sieci LoRaWAN, którą zaprojektuje i zbuduje Emitel. 

Nau­kow­cy za­koń­czy­li pra­ce nad in­no­wa­cyj­nym sys­temem po­mia­ru po­ten­cjal­nych ska­żeń ra­dio­ak­tyw­nych w sto­łecz­nych wo­do­cią­gach. Cią­głość kon­tro­li i szyb­kość dzia­ła­nia to je­go nie­wąt­pli­we atu­ty. War­sza­wa, pierw­sza na świe­cie, ko­rzy­sta z te­go naj­now­sze­go roz­wią­za­nia ochro­ny lud­no­ści cy­wil­nej.

Dział: Stolica

Na rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Wody na Płycie Desantu przy Bulwarze Flotylli Wiślanej i ul. Solec organizatorzy zapraszają w sobotę 19 marca o godz. 11.

Dział: Stolica
poniedziałek, 02 luty 2015 00:00

Piknik z okazji Światowego Dnia Wody

Na piknik z okazji Światowego Dnia Wody zaprasza Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nad Wisłę, na Płytę Desantu w sobotę 21 marca o godz. 11. W ogrzewanej hali namiotowej organizowane będą konkursy i zabawy dla najmłodszych, np. budowanie z klocków Lego, pokazy chemiczne i występy teatrzyku dla dzieci.

Dział: Stolica
czwartek, 03 lipiec 2014 15:00

Piknik na Agrykoli

Na piknik „Bądź bezpieczny latem w mieście" - inaugurujący program „Lato w mieście" - organizatorzy zapraszają do parku Agrykola już w piątek 4 lipca w godz. 10–14.

Dział: Społeczeństwo
poniedziałek, 24 czerwiec 2013 10:18

Dni Otwarte w "Filtrach"


W każdą sobotę lipca i sierpnia w ramach Dni Otwartych Stacja Filtrów będzie otwierać dla publiczności swoje podwoje.

Dział: Stolica

a