środa, marzec 22, 2023
Follow Us

Nawrocki

Żabka Polska przystąpiła do Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU), którego celem jest popularyzacja idei uczenia się przez całe życie oraz wspólne działanie na rzecz rozwoju edukacyjnego i zawodowego Małopolan w każdym wieku.

Dział: Firmy
Etykiety

a