poniedziałek, grudzień 04, 2023
Follow Us
piątek, 06 marzec 2020 10:27

Lewiatan: uatrakcyjnić polski rynek pracy

Znalezienie kandydatów o odpowiednich kompetencjach, utrzymanie w firmach pracowników z państw trzecich oraz nieprzewidywalność kosztów zatrudnienia – to największe wyzwania stojące przed polskimi pracodawcami - jak prognozują eksperci Konfederacji Lewiatan.

Dział: Gospodarka
czwartek, 20 marzec 2014 12:00

Lasy i zabudowania wolne od elektrowni?

Dziś sejmowa podkomisja zajmie się projektem przepisów dotyczących zmian w ustawach o zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym i innych aktach prawnych. Według propozycji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości farmy wiatrowe nie będą mogły powstawać w odległości mniejszej niż 3 km od lasów i zabudowań. Ma to przynieść korzyści zdrowotne, jednak organizacje społeczne i eksperci obawiają się, że regulacja zniszczy polską energetykę wiatrową i obniży bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Dział: Gospodarka
czwartek, 05 grudzień 2013 06:37

Uchwalenie nowelizacji PZP priorytetem

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) jest niezbędna – zwłaszcza w kontekście planowanych nowych obciążeń finansowych pracodawców – czyli ozusowania umów zleceń i systematycznego obniżania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych.

Dział: Gospodarka
środa, 06 listopad 2013 09:59

Zakaz reklamy jest sprzeczny z prawem

Żadna inna działalność nie jest tak surowo regulowana prawnie jak działalność aptek i sprzedaż leków – twierdzi prof. Zbigniew Ćwiąkalski. Na obowiązującym od dwóch lat zakazie aptek traci nie tylko branża, ale i pacjenci, którym aptekarze, obawiając się konsekwencji, przestali nawet udzielać informacji o tańszych zamiennikach. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, ale nic nie wskazuje na razie, żeby przepis ten zmienił się w najbliższym czasie.

czwartek, 19 wrzesień 2013 14:40

Okrągły stół farmaceutów i aptekarzy

O zorganizowanie wspólnego spotkania wszystkich organizacji reprezentujących środowiska farmaceutów i właścicieli aptek, w związku z nowelizacją ustawy refundacyjnej, apeluje do ministra zdrowia Konfederacja Lewiatan.

Dział: Menadżerowie
czwartek, 27 czerwiec 2013 06:36

Dyktat najniższej ceny szkodzi przetargom

System zamówień publicznych jest sprzeczny wewnętrznie. Wytyczne kontrolne oraz ustawa o dyscyplinie finansów publicznych nakazują zamawiającemu konieczność wyboru najtańszej oferty. Jednocześnie organy kontrolne, narzucające rygor finansowy w zakresie dysponowania funduszami publicznymi, kwestionują dyktat najniższej ceny.

sobota, 22 czerwiec 2013 06:43

Rząd blokuje nowelizację zamówień publicznych

Od marca 2013 r. - po odwołaniu prezes Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) Klaudii Szczytkowskiej i jej zastępczyni Anny Chudzik - po raz kolejny zachwiana została ochrona interesów nie tylko wykonawców, ale także zamawiających.

Dział: Gospodarka

a