wtorek, lipiec 23, 2024
Follow Us
środa, 10 kwiecień 2019 13:02

Forex przynosi straty

Komisja Nadzoru Finansowego wśród powierzonych jej wielu zadań zajmuje się także wydawaniem ostrzeżeń. Komisja wydała w tym tygodniu komunikat, w którym informuje o niezwykle wysokim stopniu ryzyka inwestowania na rynku forex – handlu walutami on-line.

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany przedstawione w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie z dnia 18 lutego 2019 roku, w opinii Instytutu Staszica należy uznać za daleko wykraczające poza cel tych przepisów.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 18 luty 2019 10:59

Nie wolno ośmieszać idei jawności

Politycy mają listę ulubionych słów, którym nadają znaczenie wedle aktualnej potrzeby albo wedle widzimisię.

sobota, 08 lipiec 2017 12:35

Pieniądz wirtualny – inwestycja ryzykowna

Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego w opublikowanym komunikacie ostrzegają potencjalnych użytkowników przed ryzykami związanymi z „walutami” wirtualnymi (takimi jak m.in. bitcoin, litecoin, ether).

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 26 czerwiec 2017 07:56

Gdzie taniej? Test kredytów gotówkowych

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego z lutego 2017 roku aktywa polskiego sektora bankowego pochodzące z udzielonych kredytów osiągnęły niewyobrażalną kwot 1 167 mld zł i stanowiły ponad 2/3 wszystkich aktywów w tym sektorze. Wynik ten jest w znacznej części kształtowany przez zadłużenie gospodarstw domowych, które odpowiada za niemal 50% sumy zobowiązań kredytowych w Polsce.

Dział: Gospodarka

Usługi dodatkowe przeprowadzane przez firmy audytorskie nie są zagrożeniem dla jakości sprawozdań spółek publicznych, a pomysł wprowadzenia audytu przeprowadzanego przez dwie firmy nie przełoży się na poprawę funkcjonowania rynku kapitałowego – podkreślają przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego. Ich zdaniem łączony audyt powinien się znaleźć w nowej ustawie o biegłych rewidentach nie jako obowiązek, ale możliwość dla firm.

Dział: Raporty
poniedziałek, 23 marzec 2015 10:55

Obywatel debil

Tak, rozumiem. Nie może być powtórek z Amber Gold, przyznaję iż część winy za problemy tzw frankowiczów leży po stronie banków, które robią wszystko by wcisnąć mało rozgarniętym klientom produkty, na których najwięcej zarobią.

piątek, 12 grudzień 2014 13:33

Wniosek o upadłość SKOK Wołomin

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości SKOK w Wołominie.

Dział: Firmy
czwartek, 11 grudzień 2014 14:13

Zawieszenie działalności SKOK Wołomin

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności: Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie. Kasa Krajowa SKOK podkreśla, że SKOK Wołomin jest jedną z 53 Kas funkcjonujących na rynku usług finansowych w Polsce. Zaś jej sytuacja nie przekłada się na sytuację finansową pozostałych Kas, a depozyty we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych gwarantowane są – tak, jak w bankach - do kwoty 100 tys. euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Dział: Firmy
środa, 05 listopad 2014 13:42

Ustanowienie zarządcy komisarycznego w SKOKu

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła jednogłośnie decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie. Decyzja KNF weszła w życie od 5 listopada 2014 r. Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wołomin został powołany Waldemar Stawski, członek rady nadzorczej mBank, który – wg komunikatu KNF - posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji.

Dział: Menadżerowie
Strona 1 z 4

a