czwartek, czerwiec 01, 2023
Follow Us

Nawrocki

poniedziałek, 09 listopad 2015 00:00

Bezpieczne związki... metropolitalne

Wspólna komunikacja miejska, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich to najważniejsze rozwiązania wynikające z ustawy metropolitalnej. Gminy i powiaty będą mogły tworzyć tzw. związki metropolitalne, do których należeć będzie m.in. opracowanie zintegrowanego system taryfowo-biletowego czy stworzenie planu transportowego, obejmującego wszystkie samorządy wchodzące w skład obszaru metropolitalnego.

Dział: Stolica

a