środa, czerwiec 12, 2024
Follow Us

Na wernisaż wystawy „Chciałem odbudować polską duszę. W hołdzie Władysławowi Reymontowi, pierwszemu Nobliście Niepodległej Polski" Muzeum  Niepodległości w Warszawie, mieszczące się w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów zaprasza 29 października 2014 roku o godzinie 17. Honorowy Patronat nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Wystawę będzie można oglądać do 27 marca 2015 roku.

Dział: Zaproszenia
poniedziałek, 06 sierpień 2012 14:36

Radom niedoceniany przez turystów

Radom to miasto z bogatą przeszłością i rodowodem pisanym od 1155 roku. Było siedzibą kasztelanii, województwa, carskiej guberni, jednego z 5 dystryktów okupacyjnego GG, później powiatu. Jest tu spora liczba ciekawych zabytków i wartych poznania obiektów oraz miejsc.

Dział: Polska
wtorek, 03 kwiecień 2012 11:34

Odzyskane obrazy Malczewskiego i Witkiewicza

Policjantom z Komendy Stołecznej Policji udało się odzyskać, zaginione w 2008 roku, płótna Jacka Malczewskiego „Portret mężczyzny na tle pejzażu” oraz Stanisława Ignacego Witkiewicza „Portret kobiety”. Trzem mężczyznom przewożącym obrazy został przedstawiony zarzut paserstwa narodowych dóbr kultury o znacznej wartości.

Dział: Sztuka
wtorek, 16 luty 2010 00:36

Moje życie - dzieła Jacka Malczewskiego

Z oka­zji przy­pa­da­ją­cej w 2009 r. 80 rocz­ni­cy śmier­ci Jac­ka Mal­czew­skie­go Mu­zeum Na­ro­do­we w War­sza­wie pre­zen­tu­je wy­sta­wę ko­lek­cji wła­snej dzieł ar­ty­sty. Wystawa zostanie zamknięta w niedzielę 21 lutego 2010r.
Dział: Sztuka

a