wtorek, czerwiec 28, 2022
Follow Us

Instytut Staszica - IS - przygotował raport na temat Krajowego Systemu Poboru Opłat, jego funkcjonowania w latach 2011-2019. IS zanalizował proces powstawania i rozwoju e-myta, aż do chwili przejęcia go przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Dział: Gospodarka
niedziela, 26 luty 2012 17:34

Instytut Sobieskiego o szybkich kolejach

Koleje dużych prędkości (KDP) budzą w Polsce skrajne emocje. Brakuje jednak rzetelnej oceny możliwości inwestycyjnych państwa, a także wizji umiejscowienia KDP w kontekście rozwoju kraju. Umyka uwadze fakt, że KDP nie są tożsame z szybkim systemem kolejowym. Sytuację analizuje w swoim komentarzu ekspert IS - dr Michał Beim.

Dział: Raporty

a