piątek, grudzień 01, 2023
Follow Us

„Gdynia – historyczny układ urbanistyczny śródmieścia" został uznany za Pomnik Historii ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne.

Dział: Polska
czwartek, 25 lipiec 2013 16:42

Po ukraińskich Karpatach

Ten ciekawy przewodnik to już piąty tom ambitnego zamierzenia, jakim jest opisanie całości ziem wschodnich II Rzeczypospolitej leżących obecnie w granicach Ukrainy. Dotychczas ukazały się: Wołyń, Podole, Ziemia Lwowska i Lwów – w przygotowaniu Pokucie.

Dział: Przewodniki

a