niedziela, czerwiec 26, 2022
Follow Us

Grupa Leonardo wyznaczyła panią Beatę Stelmach, dotychczasową Wiceprezes Zarządu Leonardo Helicopters Polska, na stanowisko nowego Prezesa Zarządu zakładów PZL-Świdnik, będących częścią pionu Leonardo Helicopters od roku 2010.

Dział: Firmy
wtorek, 05 czerwiec 2012 16:22

Surowce i geopolityka

Zasoby surowcowe stają się we współczesnym świecie jednym z najistotniejszych czynników, wpływających na pozycję gospo­darczą nie tylko firm, które je eksploatują. Wpływają także na siłę państw, które pośrednio lub bezpośrednio sprawują kontrolę nad przedsiębiorstwami wydobywczymi.

a