piątek, czerwiec 21, 2024
Follow Us
środa, 30 styczeń 2013 15:01

Gospodarka zwalnia jeszcze bardziej

Tempo wzrostu gospodarczego hamuje, wyraźnie słabnie konsumpcja i rośnie bezrobocie. A w ocenie ekonomistów kolejne miesiące będą jeszcze trudniejsze. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego mogą skłonić Radę Polityki Pieniężnej do kolejnych obniżek stóp procentowych. I to już na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Dział: Gospodarka
środa, 27 lipiec 2011 15:14

Emisja obligacji BPS

Bank BPS SA, największy w sektorze bankowości spółdzielczej, wyemitował siedmioletnie podporządkowane obligacje na okaziciela o łącznej wartości 100 mln zł.{jumi [*4]}Celem emisji obligacji było podniesienie poziomu kapitałów własnych pozwalającego na intensyfikację akcji kredytowej oraz zapewniającego budowanie silnej pozycji Grupy BPS na polskim rynku usług bankowych. Obligacje oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 300 p.b. i uprawniają do odsetek płatnych w półrocznych okresach odsetkowych. Wartość nominalna jednej obligacji wyniosła 1.000 zł,  cena emisyjna równa była 100 proc. wartości nominalnej. Emisja miała charakter publiczny i kierowana była wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabył obligacje o cenie emisyjnej nie mniejszej niż 250 tys. zł. Emitent planuje wprowadzić obligacje do alternatywnego systemu obrotu Catalyst.

{jumi [*9]}

Dział: Firmy
środa, 19 styczeń 2011 16:12

Fuzja banków spółdzielczych

Na koniec czerwca 2011 r. planowane jest połączenie dwóch – z trzech największych w kraju - zrzeszeń banków spółdzielczych: Gospodarczego Banku Wielkopolski SA oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego SA.

Dział: Firmy
wtorek, 16 marzec 2010 16:44

Rekordowy przyrost depozytów w Grupie BPS

W ciągu dwóch miesięcy (grudnia 2009 r. i stycznia br.) w zakresie pozyskiwania środków od klientów banki spółdzielcze Grupy BPS zwiększyły poziom depozytów sektora niefinansowego i budżetowego aż o 2,5 mld zł, tj. 9,1 proc. – poinformował BPS w komunikacie.

Dział: Firmy

a