wtorek, maj 28, 2024
Follow Us
czwartek, 31 grudzień 2020 11:52

Program budowy 100 obwodnic - stan realizacji

W 2020 roku podpisaliśmy umowy na realizację trzech obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Dla dziesięciu obwodnic trwają przetargi na realizację

Dział: Gospodarka

Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie planów Ministerstwa Finansów dotyczących videotollingu. Kierowcy od lat borykają się z problemem braku jednolitego systemu poboru opłat na płatnych autostradach. Obecnie funkcjonuje równolegle kilka systemów manualnych i elektronicznych.

Dział: Gospodarka

ARP S.A. przeznaczy  1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora transportu.

Dział: Gospodarka
wtorek, 25 czerwiec 2019 18:58

Bezpieczny autokar – wakacje 2019

Wraz z rozpoczęciem wakacji ruszyła akcja Inspekcji Transportu Drogowego „Bezpieczny autokar”.

Sprawdzany jest stan techniczny autobusów, czas pracy i trzeźwość kierowców. Inspektorzy ITD prowadzą kontrole również na wniosek rodziców i opiekunów wycieczek. 

O działaniach mających zapewnić bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnych wyjazdów mówili dziś podczas briefingu w Głogoczowie Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

„Bezpieczny autokar” na terenie całego kraju

Punkt kontrolny Inspekcji Transportu Drogowego w Głogoczowie koło „Zakopianki” – to jeden z wielu na terenie całego kraju, w którym inspektorzy sprawdzają autokary wycieczkowe. Od wczesnych godzin rannych inspektorzy prowadzili tu kompleksowe kontrole stanu technicznego pojazdów, uprawnień kierowców i przewoźników, czasu pracy kierujących i ich trzeźwości.

- Z początkiem wakacji Inspekcja Transportu Drogowego i służby podległe Ministerstwu Infrastruktury podejmują wszelkie działania, aby podróż na wczasy była bezpieczna. Dzięki temu, że kierowcy i przewoźnicy spełniają wszelkie normy, są wypoczęci, są trzeźwi, bo nie tylko trzeźwość, ale i zmęczenie ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy, wakacyjne wyjazdy są bezpieczne. 

W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym skontrolowano blisko 1700 autokarów. Każdy przedsiębiorca może być niemal pewien, że jego kierowca i jego autokar zostaną skontrolowane również w tym roku – podkreślił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

- Inspektorzy prowadzą nie tylko rutynowe kontrole, ale również reagują na sygnały wpływające od rodziców lub opiekunów wycieczek. Jeżeli rodzice lub organizatorzy wycieczek mają wątpliwości co do stanu technicznego autokaru lub też np. stanu trzeźwości kierowcy, mogą zwrócić się do inspekcji z prośbą o przeprowadzenie kontroli – mówił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

O bezpieczeństwo na drogach w trakcie wakacji będą dbać między innymi inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, ale również sami kierowcy powinni zadbać o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego. - Apelujemy do kierowców o rozwagę, o zdjęcie nogi z gazu, o przepisową jazdę – dodał.

Pierwsze kontrole autokarów przeprowadzone w Głogoczowie nie budziły zastrzeżeń.

- Z informacji inspektorów wynika, że autokar jest w znakomitym stanie technicznym, pasażerowie są bezpieczni, rodzice mogą być spokojni o podróż swoich dzieci – gratulował kierowcom Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wręczając kierującym pamiątkowe maskotki, a podróżującym autokarami dzieciom elementy odblaskowe.

W czasie kontroli autokarów na dzieci czekały zabawy edukacyjne w specjalnie przygotowanym przez ITD punkcie.

Najnowocześniejszy sprzęt w akcji

W akcji „Bezpieczny autokar” wykorzystywane są m.in. mobilne stacje diagnostyczne. Inspekcja dysponuje trzema stacjami, które pomagają inspektorom w walce z niesprawnymi, niebezpiecznymi i zatruwającymi środowisko naturalne pojazdami.

Na wyposażeniu najnowocześniejszej stacji, z wykorzystaniem której prowadzono kontrole w Głogoczowie, znajdują się m.in. analizator spalin, dymomierz, szarpaki hydrauliczne, system rolek. W pojeździe kontrolowanym w mobilnej stacji diagnostycznej sprawdzany jest m.in. układ kierowniczy i hamulcowy, a dzięki zastosowaniu tzw. szarpaków hydraulicznych weryfikowany jest stan zawieszenia auta. Jest ona zautomatyzowana i ma niezależne źródło zasilania. Dzięki specjalnej konstrukcji może zostać rozstawiona w ciągu kilkunastu minut w punktach kontrolnych na niewielkiej powierzchni.

- Praktycznie ze 100% pewnością weryfikuje stan techniczny pojazdu. Od 2011 r. z wykorzystaniem tego typu stacji skontrolowaliśmy 8700 pojazdów. Niestety w 40% ze względu na zły stan techniczny pojazdów zatrzymywane były dowody rejestracyjne. Skuteczność stacji jest wyższa niż w trakcie zwykłych kontroli. Planujemy zakupić 16 dodatkowych mobilnych stacji kontrolnych, które trafią do wszystkich województw – podkreślił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Inspektorzy, w trakcie kontroli, wykorzystują również specjalistyczne zestawy kontrolne, które zwiększają m.in. wykrywalność urządzeń służących do fałszowania zapisów tachografów.

Poproś specjalistów o pomoc

Kontrole autokarów prowadzone są w miarę możliwości również na wniosek rodziców i opiekunów wycieczek. Wystarczy skontaktować się z właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego.

Zainteresowanie akcją „Bezpieczny autokar” jest coraz większe. Ze względu na to, że rośnie liczba kontroli realizowanych na wniosek rodziców i opiekunów, warto zgłosić konieczność ich przeprowadzenia z kilkudniowym wyprzedzeniem (dane poszczególnych WITD znajdują się na stronie internetowej https://gitd.gov.pl/kontakt/witd/). Inspektorzy przeprowadzą kontrolę w miejscu wyjazdu autokaru lub wskażą specjalnie przygotowany punkt kontrolny, do którego należy skierować autokar przed wyjazdem.

„Bezpieczny autokar” w liczbach

Po polskich drogach jeżdżą autokary w coraz lepszym stanie, jednak – jak pokazują wyniki kontroli Inspekcji Transportu Drogowego – wciąż można spotkać pojazdy, które powinny być wycofane z ruchu.

W trakcie ubiegłorocznych wakacji inspektorzy ITD skontrolowali 1670 autokarów. Zatrzymano 71 dowodów rejestracyjnych (4,3%), w tym w 17 przypadkach (1%), ze względu na fatalny i zagrażający bezpieczeństwu pasażerów stan techniczny pojazdów, konieczne było również wydanie zakazów dalszej jazdy. W 465 (28%) przypadkach czynności zakończono nałożeniem mandatów karnych. Inspektorzy udaremnili dalszą jazdę dwóm kierowcom autokarów będącym pod wpływem alkoholu.

Akcja „Bezpieczny autokar" prowadzona jest przez Inspekcję Transportu Drogowego od 2003 r. Inspektorzy w okresie wakacyjnych i zimowych wyjazdów kontrolują autokary, które przewożą dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja ma zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym podróżującym oraz wpłynąć na podniesienie świadomości przewoźników, a w konsekwencji ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń drogowych.

"Bezpieczny autokar" ITD przypomina:

- Zgłoszenie chęci przeprowadzenia kontroli powinno nastąpić na kilka dni przed wyjazdem. Zgłoszenie może być przekazane telefoniczne lub drogą e-mail. Należy skontaktować się z właściwym miejscowo wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego (http://www.gitd.gov.pl/kontakt/witd).

 - Podróż powinna być zaplanowana z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli, czasu pracy kierowcy, postojów.

 - Czas pracy kierowcy – po każdych 4,5 godz. jazdy kierowca powinien zrobić minimum 45-minutową przerwę. Limit dziennej jazdy to 9 godz., może zostać wydłużony do 10 godz., nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

 - Autokar, którym podróżują dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, powinien być prawidłowo oznakowany poprzez umieszczenie z przodu i z tyłu pojazdu tablic barwy żółtej z czarnym symbolem dzieci.

 - Pasy bezpieczeństwa – zarówno kierowca, jaki pasażerowie powinni mieć pasy zapięte, jeśli autokar jest w nie wyposażony.

 - Przejścia w autokarze muszą być wolne, korzystanie z nich nie może być utrudnione np. poprzez pozostawione bagaże.

 - Pasażerowie powinni przestrzegać podstawowych zasad podczas jazdy: niebezpieczne jest np. chodzenie po autokarze w trakcie jazdy, opieranie się o drzwi, głośne zachowanie, które może dekoncentrować kierowcę.

 - Należy zachować ostrożność w trakcie postojów – nie należy wychodzić lub wchodzić do autokaru od strony jezdni, ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu. Postoje powinny odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych.

Źródło: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Dział: Polska
poniedziałek, 19 marzec 2018 09:52

Decyzja podjęta, wątpliwości pozostały

Jak wynika ze znowelizowanej w listopadzie br. ustawy o ruchu drogowym, zarządzanie nad viaTOLL, systemu poboru opłat drogowych, ma przejąć od dotychczasowego zarządcy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Według szefa resortu infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, chodzi o wzmocnienie nadzoru państwa nad systemem. Czy GITD podoła nowemu zadaniu?

wtorek, 06 czerwiec 2017 07:14

Via Carpatia do 2025 roku

Via Carpatia - umowna nazwa korytarza transportowego łączącego Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji - przebiega przez: Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż do Grecji. Cała trasa o długości niemal 600 km ma być gotowa do 2025 r. Na terenie Polski podstawową oś szlaku Via Carpatia stanowi droga ekspresowa S19.

Dział: Polska

Centralny Port Lotniczy powinien powstać między Łodzią a Warszawą, blisko głównych szklaków komunikacyjnych. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk ocenił, że realizacja tej inwestycji potrwa około dekady.

Dział: Globtroter
czwartek, 12 styczeń 2017 13:41

Niepewna przyszłość Centralnego Portu Lotniczego

W tym roku ma zapaść decyzja dotycząca przyszłości Centralnego Portu Lotniczego. Pieniędzy na funkcjonowanie portu szuka Ministerstwo Rozwoju, ale eksperci ostrzegają, że pomysł może okazać się nietrafiony.

Dział: Gospodarka
poniedziałek, 31 październik 2016 12:59

Instytut Staszica w sprawie PKP Energetyka

Eksperci Instytutu Staszica apelują, aby wszelkie sporne kwestie wokół spółki PKP Energetyka zostały wyjaśnione i rozwiązane na drodze rozmów i negocjacji, bez ryzyka sądowej porażki, które może negatywnie wpłynąć na prestiż polskiego państwa.

Dział: Firmy

Poczta Polska jest przygotowana do odegrania jednej z głównych ról w cyfryzacji kraju – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. Ma przede wszystkim wesprzeć budowę e-administracji i pośredniczyć w kontaktach obywatel–urząd. Posłuży do tego m.in. udostępniana w placówkach pocztowych sieć bezpłatnego WiFi, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do internetu nie jest powszechny. Do końca przyszłego roku internet będzie dostępny we wszystkich 4,5 tys. placówek własnych.

Strona 1 z 2

a