sobota, maj 25, 2024
Follow Us
Polska ma szansę stać się silnym centrum arbitrażowym w tej części Europy pod warunkiem większego wsparcia ze strony administracji publicznej…
3 czerwca br. w Katowicach odbędzie się konferencja pt. „II Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Efektywne wdrażanie CSR…
- Potrzebujemy kolei, bo dzięki niej możemy rozwijać przemysł. O jej znaczeniu nie przesądza fakt, że jest ekologiczna.
13-14 maja w Warszawie odbędzie się ważne spotkanie dotyczące wdrażania innowacyjnych rozwiązań na polskich drogach, kolejach i ulicach miast.
Central Europe Energy Partners, stowarzyszenie zrzeszające firmy i instytucje z Europy Centralnej przy Unii Europejskiej, organizuje 10 maja br. w…
Tematyka inteligentnych sieci energetycznych, ich rozwoju w Polsce i w całej Unii Europejskiej będzie jednym z kluczowych zagadnień najbliższej edycji…
Wymiana doświadczeń dotyczących procesów prywatyzacyjnych i sposobu zarządzania spółkami należącymi do Skarbu Państwa w krajach OECD oraz prezentacja najlepszych praktyk…
Agendę V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach 13-15 maja wypełnią przede wszystkim merytoryczne sesje dyskusyjne, ale nie tylko. Organizator wydarzenia,…
Bezpieczeństwo energetyczne i koordynacja polityki związanej z tym sektorem były głównymi tematami debat i paneli Polskiego Kongresu Gospodarczego 2013.
Krajowa Izba Gospodarcza popiera polski rząd, który sprzeciwia się proponowanemu przez Komisję Europejską wprowadzeniu zakazu sprzedaży papierosów smakowych oraz papierosów…

a