niedziela, luty 25, 2024
Follow Us
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka warto przypomnieć, że nasi milusińscy uczą się najwięcej, obserwując postawy i zachowania rodziców. To…
Chociaż po ponad roku ciągłego wzrostu marż kredytowych nastąpił ich spadek, to jednak na rynku sprzedaży mieszkań wciąż panuje marazm.
Nie wszyscy mają problemy. Takie branże, jak przemysł artykułów spożywczych, produkcja wyrobów tekstylnych, produkcja wyrobów z drewna, dostawcy wody, energii…
Trwająca od połowy 2011 r. druga fala wycofywania przez banki z Europy Zachodniej finansowania (tzw. delewarowania) z regionu Europy Środkowej,…
GDDKiA rozstrzygała przetargi głównie na podstawie kryterium najniższej ceny. Przy dużej konkurencji na rynku prowadziło to niekiedy do składania ofert…
PARP i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (MSAP) w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera co kwartał…
Jeden z czołowych krajowych think-tanków przygotował raport "Biała księga kolei" analizujący problemy rynku kolejowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stojących…
Do 2020 r. rocznie do wydania będzie 6-7 mld zł na infrastrukturę. Aby nadrobić wieloletnie zaległości i poprawić konkurencyjność kolei…
Najnowszy raport Ekspertów Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) informuje, że roboty przemysłowe stworzyły blisko 10 mln miejsc pracy, a w ciągu…
Jedną z największych bolączek inwestorów indywidualnych oraz firm deweloperskich realizujących mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne jest czas oczekiwania na urzędnicze decyzje.

a