poniedziałek, sierpień 08, 2022
Follow Us
środa, 10 październik 2012 15:22

Obwodnica stolicy będzie sfinansowana

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Obwodnica stolicy będzie sfinansowana www.sxc.hu

Bank Gospodarstwa Krajowego pozyskał 375 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pożyczki dla Krajowego Funduszu Drogowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Umowy finansowe pomiędzy BGK i EBI obejmują finansowanie następujących projektów:

1. Obwodnica Warszawy II - umowa finansowa na rzecz KFD w kwocie 300 mln euro.

Projekt „Obwodnica Warszawy II” obejmuje budowę drogi ekspresowej S8 (odc. Powązkowska – Modlińska - Marki o dł. ok. 11,7 km oraz odcinek Salomea - Wolica o dł. ok. 15,9 km) wraz z powiązaniami z drogą krajową nr 7 i stanowi kontynuację projektu budowy Obwodnicy Warszawy.

EBI zaangażowany jest już we współfinansowanie projektu budowy Obwodnicy Warszawy na dwóch odcinkach. Dotychczas finansowane inwestycje, realizowane w ramach umowy z 2009 r. dotyczyły budowy drogi S2 (odcinek Konotopa – ul. Puławska wraz z odcinkiem Lotnisko – ul. Marynarska) oraz budowy drogi S8 (odcinek Konotopa – ul. Powązkowska).

Projekt obwodnicy Warszawy jest elementem unijnego programu Sieci Transeuropejskich (Trans-European Networks /TEN/), którego celem jest rozbudowa i modernizacja transeuropejskiej sieci transportowej. Rozwój sieci transeuropejskiej ma służyć zwiększeniu efektywności funkcjonowania wspólnego rynku oraz umożliwić obywatelom Unii, podmiotom gospodarczym, wspólnotom regionalnym i lokalnym pełne czerpanie korzyści z ustanowienia obszaru bez granic wewnętrznych.

2. Pożyczka Globalna III - umowa z przeznaczeniem na finansowanie potrzeb JST oraz MŚP w kwocie 75 mln euro. BGK zaciągnął pożyczkę w EBI w celu współfinansowania małych i średnich projektów w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania energii, edukacji, ochrony zdrowia, gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawy spójności społeczno-ekonomicznej w regionach objętych konwergencją. „Pożyczka Globalna III” została zaciągnięta w formule finansowania dla różnych grup kredytobiorców udzielanego przez instytucję pośredniczącą i jest połączeniem dwóch komponentów:

- części dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z sektora prywatnego w formule tzw. Loans for SMEs;

- części dla kredytobiorców z sektora prywatnego lub publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego (JST) w formule standardowego Global Loan, która umożliwia wypłatę grantów Komisji Europejskiej.

Ogółem, na wsparcie potrzeb JST oraz MŚP, BGK zaciągnął w EBI już pięć pożyczek globalnych, na łączną kwotę 365 mln euro. Dodatkowo pozyskał na ten cel kwotę 4,9 mln euro w postaci grantów Komisji Europejskiej w formule MIF oraz MFF.

{jumi [*9]}

a