wtorek, czerwiec 28, 2022
Follow Us
poniedziałek, 05 kwiecień 2010 09:53

Sektor finansowy – przejrzystość zwiększy bezpieczeństwo

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Sektor finansowy – przejrzystość zwiększy bezpieczeństwo www.sxc.hu

KIG pozytywnie ocenia rządowy projekt nowelizacji ustaw prawo bankowe, o obrocie instrumentami finansowymi, o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zdaniem KIG, proponowane zmiany, które dostosowują polskie przepisy do unijnych dyrektyw, pozytywnie wpłyną na stabilność rynku finansowego.

{jumi [*4]}Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w zakresie procedur i kryteriów oceny stosowanych przy ocenie ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów lub akcji w podmiotach sektora finansowego. Zmiany dotyczą również dostosowania ustawy prawo bankowe do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych w zakresie możliwości połączenia się banku z instytucja kredytową. Dyrektywy, a tym samym implementujące je ustawy, mają na celu ujednolicenie zasad zwiększenia udziałów lub akcji w różnego typu instytucjach finansowych w Unii Europejskiej.

KIG popiera umożliwienie państwom członkowskim monitorowania podmiotów mających wpływ na działalność instytucji finansowych oraz wprowadzenie uprawnienia dla określonych organów do podjęcia działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sektora finansowego. Proponowane zmiany powinny usprawnić procedury nabywania lub zwiększania udziałów lub akcji, poprzez zmianę podejścia do tego zagadnienia. Organ nadzoru będzie uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu do nabycia, w określonym terminie od uzyskania zawiadomienia o planowanym podjęciu tego typu działania. Jeśli nie zgłosi zastrzeżenia – transakcja dojdzie do skutku. Organ nadzoru zobowiązany zostanie do zbadania tego, czy podmiot nabywający daje rękojmię prowadzenia instytucji finansowej w sposób zabezpieczający interesy klientów danego podmiotu. Potencjalny nabywca powinien wykazać także źródła pochodzenia środków przeznaczonych na zakup udziałów lub akcji. Ważnym elementem będzie również informacja dotycząca osób, które będą zarządzały daną instytucją.

{jumi [*9]}

a