poniedziałek, sierpień 08, 2022
Follow Us
sobota, 03 kwiecień 2010 09:43

Z zagospodarowaniem przestrzennym nadal kiepsko

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Z zagospodarowaniem przestrzennym nadal kiepsko www.sxc.hu
Prace nad projektem ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przedłużają się, co oznacza, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy ustawy z 2003 roku - stwierdza kierownictwo Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
{jumi [*4]}W efekcie pogłębia się dewastacja przestrzeni, a inwestycje budowlane nadal są obciążone nadmiernym ryzykiem, wynikającym m.in. z nieprzewidywalności przestrzeni. W projekcie nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nad którym pracuje rząd) znajduje się wiele dobrych propozycji, ale nie ma rozwiązań, które umożliwiłyby likwidację (istotne zmniejszenie) podstawowych problemów gospodarki przestrzennej. Prace nad projektem się przedłużają, co oznacza, że w dalszym ciągu obowiązują przepisy ustawy z 2003 roku. W efekcie pogłębia się dewastacja przestrzeni, a inwestycje budowlane nadal są obciążone nadmiernym ryzykiem, wynikającym m.in. z nieprzewidywalności przestrzeni - twierdzą pracodawcy. Ich zadaniem koszty jakie będą musiały ponieść najbliższe pokolenia w spłacaniu długu publicznego są małe w porównaniu z konsekwencjami „nieładu”, jaki charakteryzuje Polskę. Niezależnie zaś od ostatecznych rozstrzygnięć jakich dokona rząd odnośnie ustawy, wszystkie projekty (rządowe, poselskie) winny podlegać weryfikacji czy proponowane rozwiązanie umożliwią skuteczne przeciwstawienie się zjawiskom i problemom określonych w diagnozie sytuacji w planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzeni.

Podobną opinię nt. ustawy wyraża kierownictwo Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem „porównanie szans i zagrożeń jakie stwarza projekt, każą ocenić go zdecydowanie negatywnie”. Deweloperzy wskazują kilka przyczyn: w dokumencie brak jest efektywnego trybu lokalizowania inwestycji budowlanych na terenach bez planów miejscowych; brak rozwiązań zapewniających realne środki na finansowanie skutków uchwalenia przepisów miejscowych przez gminy; projekt wprowadza także zagrożenia nadmiernej uznaniowości wydawanych decyzji administracyjnych; z dokumentu wynika nieuzasadnione uzależnienie decyzji lokalizacyjnej od spełnienia dodatkowych warunków; wg PZFD dokument nie zapewnia możliwości ciągłości prawa i procesów inwestycyjnych. Zdaniem deweloperów projekt w wielu punktach stanowi zaprzeczenie zapowiedzi premiera Tuska z jego expose na początku objęcia przezeń rządów i nie zapewnia realizacji przedstawionych w nim celów.

{jumi [*9]}

a