środa, grudzień 06, 2023
Follow Us
środa, 31 marzec 2010 16:33

„AAA(pol)” dla obligacji Warszawy

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
„AAA(pol)” dla obligacji Warszawy www.sxc.hu

Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings nadała krajowy długoterminowy rating „AAA(pol)” dla planowanej emisji obligacji Warszawy w kwocie do 300 mln zł.

{jumi [*4]}Obligacje będą oferowane na rynku krajowym w ramach programu obligacji Warszawy na kwotę 4 mld zł, a wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie programów inwestycyjnych miasta. Polska stolica posiada rating na poziomie „AAA(pol)” ze stabilną perspektywą. Emisja 12-letnich obligacji o oprocentowaniu stałym jest planowana na 15 kwietnia 2010 r. Odsetki będą płacone w okresach rocznych. Ostateczny rating dla emisji zostanie ogłoszony pod warunkiem otrzymania przez Fitch ostatecznej dokumentacji potwierdzającej obecnie posiadane przez agencję dane. Rating Warszawy na poziomie „AAA(pol)” odzwierciedla dobrze rozwiniętą i zdywersyfikowaną gospodarkę w mieście oraz silną bazę podatkową stolicy, wysoką płynność oraz bezpieczne wskaźniki zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę obniżenie progów PIT od 2009 r. oraz kryzys gospodarczy, mogące wpłynąć na pogorszenie wyników operacyjnych miasta w latach 2009-2010. Rating odzwierciedla także planowany wzrost zadłużenia oraz zobowiązań pośrednich Warszawy, wynikający z jej wysokich nakładów inwestycyjnych oraz spółek miejskich, jak również ryzyko płynące z sektora ochrony zdrowia.

Ratingi krajowe Fitcha stanowią relatywną miarę wiarygodności ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i gdzie jest na nie zapotrzebowanie. Najniższe ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako „AAA” i inne podmioty są oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. „AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.

{jumi [*9]}

a