piątek, grudzień 08, 2023
Follow Us
poniedziałek, 01 październik 2012 16:27

Oszczędność popłaca

Napisane przez Zuzanna Gorczyca / Gazeta Finansowa
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dzięki inwestycjom w technologie, które gwarantują niską energochłonność procesów produkcyjnych oraz stosowanie zasad zrównoważonej produkcji i rozwoju, firma Ferrero Polska stała się liderem we wdrażaniu prośrodowiskowych i prospołecznych zasad działania. Dowodem na to, jest przyznana fabryce Ferrero nagroda Energy Efficiency Leader Award.

Fabryka Ferrero w Belsku Dużym k. Grójca jest jednym z największych pracodawców w regionie. - Firma, zgodnie ze globalną strategią Grupy Ferrero, skierowała swoje szczególne zainteresowanie na rejony o bardzo wysokim bezrobociu, tworząc tam miejsca pracy. Utworzona w 1997 roku fabryka bierze aktywny udział w tym procesie. Zatrudniamy ponad tysiąc pracowników – mówi Cezary Więcław, dyrektor fabryki.

Obecnie, fabryka produkuje ponad 80 proc. swoich wyrobów na eksport i wysyła je do około 70 krajów na całym świecie, będąc jednocześnie jedynym producentem niektórych wyrobów Ferrero.

W ostatnich latach Grupa Ferrero wzmocniła swoje działania mające na celu poszanowanie środowiska naturalnego w procesie produkcyjnym i około produkcyjnym. W ramach Grupy powstała specjalna jednostka o nazwie „Energhe”, zajmująca się produkcją energii metodami ekologicznymi na własne potrzeby.

Elementem tych działań są m.in. funkcjonujące w fabryce dwa systemy energii skojarzonej, silnik gazowy o mocy 1 MW oraz turbina gazowa o mocy 4,5 MW.

- Fabryka korzysta także ze źródeł energii odnawialnej. Po przeprowadzeniu analiz technicznych, badań środowiskowych oraz po konsultacjach ze społecznością lokalną przystąpiono do budowy siłowni wiatrowych. Obecnie działają już trzy turbiny mniejszej mocy, a fabryka jest w trakcie uzgodnień dotyczących budowy kolejnych turbin, o dużej mocy. Zakład analizuje także możliwości powstania biogazowi – podkreśla Więcław.

Instalacje generujące energię z biogazu są niezwykle istotne dla środowiska, ponieważ pozwalają na redukcję emisji CO2, co wynika zarówno z faktu wytwarzania energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, jak i z możliwości ograniczenia transportu niezbędnego w procesie recyklingu produktów ubocznych.

Strategia energetyczna Grupy Ferrero do 2013 roku przewiduje oddanie do eksploatacji nowych instalacji: instalacji kogeneracji na gaz ziemny o mocy 4,6 MW (w Kanadzie); instalacji wiatrowych o mocy 10 MW (we Włoszech i w Polsce); instalacji na biogaz generowany przez produkty uboczne własnych procesów przemysłowych o mocy 2 MW (we Włoszech i w Niemczech).

Grupa wprowadziła „Plan Efektywności Energetycznej” - opracowany w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne - wyodrębniając obszary i zastosowania charakteryzujące się większą gęstością energii i identyfikując działania zmierzające do bardziej rozsądnego i efektywnego wykorzystania energii. - Było to możliwe dzięki współpracy różnych obszarów przedsiębiorstwa, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić dogłębną analizę sytuacji wyjściowej, szczegółowo opracować wszystkie możliwe działania, a następnie je wdrożyć – dodaje Więcław.

{jumi [*9]}

a