piątek, marzec 31, 2023
Follow Us

Nawrocki

poniedziałek, 04 czerwiec 2012 13:37

Cztery obszary zaufania

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Mikołaj Budzanowski. Mikołaj Budzanowski. Fot. MSP

„Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy” to temat tegorocznej, czwartej edycji konferencji z cyklu „Odpowiedzialna Energia”.

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił na niej, że podstawą sukcesu dla projektu wydobycia gazu łupkowego w Polsce jest zaufanie. Wg ministra kluczową kwestią powodzenia przedsięwzięcia jest zagwarantowanie zaufania na wielu płaszczyznach. - Bez zaufania społeczeństwa, bez zaufania inwestorów nie będziemy w stanie tego projektu realizować. Zaufanie w obszarze gazu z łupków można podzielić na cztery obszary. Po pierwsze, zaufanie lokalnej społeczności do inwestorów. Po drugie, zaufanie inwestorów do państwa jako regulatora rynku, po to, aby stworzyć przejrzyste i jasne reguły gry dla wszystkich interesariuszy. Trzeci obszar, jeżeli chodzi o zaufanie, to zaufanie rynków finansowych do inwestorów. Bez udziału rynków finansowych, instytucji finansowych w Polsce i w Unii Europejskiej nie pozyskamy odpowiednich funduszy na realizację tego projektu. I w końcu czwarty element - zaufanie o charakterze europejskim, zaufanie instytucji europejskich do rządów krajów członkowskich UE oraz do inwestorów prowadzących działalność poszukiwawczą, a w przyszłości działalność wydobywczą. Bez synergii między tymi czteroma elementami nie będziemy mogli mówić o realnym sukcesie projektu cywilizacyjnego, jakim jest gaz z łupków w Polsce i na terenie Unii Europejskiej – powiedział Budzanowski.

Minister odniósł się także bezpośrednio do tematu konferencji, a więc do dialogu i współpracy w obszarze wydobycia gazu: Spółki powinny konkurować i rywalizować na poziomie liczby odwiertów, które będą przeprowadzane w najbliższych latach i ilości wydobywanego gazu. Natomiast, jeśli chodzi o komunikowanie, miejsce rywalizacji musi zastąpić współpraca. Chodzi o wspólny i spójny przekaz do mieszkańców z terenów, na których wydano koncesje. Ten wspólny komunikat musi być adresowany również do instytucji unijnych, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie pozyskać zaufanie i akceptację – mówił minister.

Zainicjowana w 2009 roku konferencja to spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń i opinii pomiędzy firmami z branży energetycznej, przedstawicielami administracji i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem. Celem konferencji jest sformułowanie wniosków istotnych z punktu widzenia komunikacji społecznej wokół tematu poszukiwań gazu z łupków, a także innych przedsięwzięć energetycznych. Organizatorem konferencji jest PGNiG. Partnerują temu wydarzeniu: PwC Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz THINKTANK. Patronat honorowy nad konferencją objął minister skarbu państwa oraz Urząd Regulacji Energetyki.

{jumi [*9]}

a