poniedziałek, grudzień 04, 2023
Follow Us
piątek, 13 kwiecień 2012 10:58

Mniej powodzi, mniej katastrof Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Mniej powodzi, mniej katastrof www.sxc.hu

W 2011 r. zarejestrowano 648 katastrof budowlanych (tj. o 83 mniej niż w 2010 r.).

Wg danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego prawie połowa (299) tych zdarzeń miała miejsce w woj. łódzkim. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. GUNB opublikował statystyki na temat tego typu zniszczeń, które wystąpiły w całym kraju w ub.r. 2/3 spośród nich to katastrofy nie wynikające ze zdarzeń losowych. Pozostałe powstały na skutek działania sił natury (powodzie, silne wiatry, obfity śnieg, uderzenia pioruna), a także wybuchu gazu, uderzenia samochodu w budynek , wybuchu kotłów c. o., itp. Zmniejszenie w stosunku do lat poprzednich liczby katastrof budowlanych wywołanych przyczynami losowymi wynika z mniejszej liczby w 2011 r. zagrożeń klimatycznych związanych z powodziami i huraganowymi wiatrami. Huraganowe wiatry wystąpiły, w większej skali, tylko w woj. łódzkim i lubelskim. Katastrofom uległy w ub.r. m.in. 341 budynków gospodarczych i inwentarskich, 220 budynków mieszkalnych (w tym 186 jednorodzinnych i 34 wielorodzinnych), 23 budynków magazynowych i 19 obiektów użyteczności publicznej. Wśród innych budowli, które uległy katastrofie, znajduje się jedna budowla hydrotechniczna tj. grobla czołowa zbiornika wodnego retencyjnego (wybudowanego w 2001 r.) w Biłgoraju, przerwana 31 lipca na skutek gwałtownego wezbrania wody, pochodzącej z niezwykle intensywnych opadów deszczu. Z danych zgromadzonych w GUNB wynika, że w ub.r. na 648 katastrof poszkodowane zostały 93 osoby, w tym śmiertelnie 25, a 68 zostało rannych. Wśród zdarzeń losowych w 2011 r., podobnie jak w latach 2007-2010, znaczący (ok. 25 proc.) udział miały katastrofy związane z bardzo silnym wiatrem.

{jumi [*9]}

a