niedziela, maj 22, 2022
Follow Us
poniedziałek, 26 marzec 2012 06:42

Promocja na pierwszy stopień oficerski

Napisane przez ażj / KGP
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Czapka oficerska Czapka oficerska źródło: wikipedia.org

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbędzie się dzisiaj pierwsza w tym roku promocja oficerska. W uroczystości mianowania 174 absolwentów tej uczelni na stopień podkomisarza Policji wezmą udział Minister Spraw Wewnętrznych oraz Komendant Główny Policji.

 

Dziś, tj. 26 marca 2011 r., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 174 policjantów, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie mianowanych  na pierwszy stopień oficerski - podkomisarza. Wśród nich są 22 kobiety. Wszyscy funkcjonariusze, po ukończeniu nauki na uczelni, złożyli wcześniej z wynikiem pozytywnym egzamin oficerski.

WSPol w Szczytnie przygotowuje policjanta do uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych oraz do objęcia w przyszłości stanowiska kierowniczego. Absolwent szkoły oficerskiej to przede wszystkim ekspert pionu służby prewencyjnej bądź kryminalnej, ale także osoba, która potrafił kierować zespołami ludzkimi i kształtować politykę kadrową. Posiada też umiejętność organizowania współpracy wewnątrzpolicyjnej oraz z podmiotami pozapolicyjnymi.

Szkolenie oficerskie odbywa się w trybie stacjonarnym i trwa 6 miesięcy. W trakcie kursu policjanci zdają szereg egzaminów między innymi z różnych dziedzin prawa, zarządzania czy psychologii. Kurs kończy się egzaminem oficerskim. Rocznie taki egzamin zdaje około 300 funkcjonariuszy Policji.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną w Polsce uczelnią służb państwowych, od wielu lat kształcącą policyjnych specjalistów i kadrę kierowniczą. Równocześnie jest ona głównym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym Policji. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej i dydaktycznej szczycieńska uczelnia zapewniła sobie  pozycję na mapie edukacyjnej Polski i zaznaczyła swe miejsce w świecie jako wyspecjalizowany ośrodek kształcenia na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe nie tylko policjantów oraz funkcjonariuszy pozostałych służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, ale ma również w swojej ofercie edukacyjnej dwa kierunki studiów, otwarte dla osób cywilnych. Te kierunki to administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne.

Uczelnia nieustannie się rozbudowuje. Już niedługo do dyspozycji studentów oraz słuchaczy zostaną oddane nowe budynki: Biblioteka oraz Policyjne Centrum Analityczno-Badawcze. Zajęcia w nowoczesnych pracowniach i laboratorium kryminalistycznym będą jedynymi w swoim rodzaju na skalę europejską.

W poniedziałkowej uroczystości mianowania absolwentów WSPol w Szczytnie weźmie udział Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichocki, Komendant Główny Policji nadinspektor Marek Działoszyński oraz kierownictwo KGP i WSPol w Szczytnie, a także wszyscy komendanci wojewódzcy Policji oraz władze samorządu warmińsko-mazurskiego.

{jumi[*9]}

a