sobota, lipiec 20, 2024
Follow Us
sobota, 07 styczeń 2012 14:40

75,7 mld euro rezerw NBP Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)
75,7 mld euro rezerw NBP www.sxc.hu

W grudniu 2011 r. rezerwy dewizowe Polski w przeliczeniu na euro powiększyły się i osiągnęły poziom najwyższy w historii.

Opublikowane przez NBP dane o oficjalnych aktywach rezerwowych wskazują, że w grudniu, w przeliczeniu na euro, rezerwy dewizowe powiększyły się o ok. 1,5 mld euro i wynosiły ponad 75,7 mld euro. Jest to poziom najwyższy w historii polskich rezerw. Zarazem jednak, na skutek wahań kursów walut, nieco obniżył się stan rezerw w przeliczeniu na dolary USA – z 98,7 mld USD w końcu listopada do 97,9 mld USD w końcu grudnia 2011 r.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu ich płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część w rządowe papiery wartościowe, pewne kwoty w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie. Aktywa rezerwowe NBP na koniec 2001 r. wynosiły ok. 30 mld euro, zaś pięć lat później - 36,8 mld.

{jumi [*9]}  

a