środa, lipiec 17, 2024
Follow Us
niedziela, 07 sierpień 2011 08:54

Postępowanie przeciwko NFZ

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Postępowanie przeciwko NFZ www.sxc.hu

Czy Narodowy Fundusz Zdrowia dyskryminuje niektórych potencjalnych kontrahentów, którzy chcą sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na terenie województwa śląskiego?

{jumi [*4]}Wyjaśni to postępowanie antymonopolowe wszczęte przez prezes UOKiK. Zgodnie prawem antymonopolowym zakazane jest nadużywanie przez przedsiębiorców pozycji dominującej. Oznacza to, że podmiot, który na danym rynku działa niezależnie od swoich konkurentów, kontrahentów i konsumentów, nie może stosować niektórych praktyk dozwolonych dla mniejszych spółek. Zabronione jest np. narzucanie cen lub nieuzasadniona odmowa podpisania umów z określoną grupą przedsiębiorców. Pozycję dominującą – ­na rynku organizowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – posiada NFZ. To jedyny podmiot uprawniony do zarządzania pieniędzmi pochodzącymi ze składek zdrowotnych. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. leczenie pacjentów czy sprzedaż wyrobów medycznych) na rzecz osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest możliwe tylko po podpisaniu umowy z NFZ.

W styczniu 2011 r. prezes UOKiK wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie stosowanych przez NFZ umów dotyczących zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (m.in. protezy, obuwie ortopedyczne czy wózki inwalidzkie) i środki pomocnicze (np. aparaty słuchowe lub soczewki kontaktowe lecznicze). Po podpisaniu takiego kontraktu podmioty świadczące usługi medyczne mogą otrzymać refundację z Narodowego Funduszu. Analiza Urzędu wykazała, że śląski oddział NFZ uzależnia podpisanie umowy od posiadania przez potencjalnych kontrahentów przynajmniej jednego punktu udzielania świadczeń na terenie województwa śląskiego. Tym samym nie jest możliwe zawarcie umowy z NFZ przez podmiot, który chciałby na tym terenie świadczyć usługi za pośrednictwem podwykonawców.

Dlatego prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe, które sprawdzi czy dyskryminowanie części kontrahentów, którzy chcą sprzedawać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na terenie województwa śląskiego, nie stanowi nadużycia pozycji rynkowej NFZ. Może to bowiem spowodować wyeliminowanie z rynku przedsiębiorców (np. hurtowni medycznych) nie posiadających na terenie działalności śląskiego oddziału NFZ własnej placówki, lecz chcących zlecić udzielanie wspomnianych świadczeń podwykonawcom (aptekom, sklepom medycznym). Podczas postępowania Urząd będzie m.in. badał czy tego typu działanie jest uzasadnione pod względem organizacyjnym, prawnym bądź z innego powodu. Wszczęte postępowanie nie jest pierwszym działaniem UOKiK w związku z praktykami NFZ. Przykładowo w 2009 r. prezes UOKiK nałożyła na NFZ karę w wysokości ponad 1,1 mln zł za faworyzowanie w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne swoich dotychczasowych kontrahentów. W maju 2011 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził tę decyzję. NFZ złożył od tego wyroku apelację  do Sądu Apelacyjnego.

{jumi [*9]}

a