wtorek, lipiec 23, 2024
Follow Us
środa, 19 grudzień 2018 14:05

Policyjne podsumowanie zabezpieczenia COP24

Napisane przez Policja.pl
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zakończyło się policyjne zabezpieczenie szczytu klimatycznego, który odbywał się w dniach 3-16 grudnia br.

Jego zwieńczeniem było przyjęciem tzw. Pakietu katowickiego, który tworzy reguły światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata. Zabezpieczenie COP24 było ogromnym wyzwaniem, jakie postawiono przed Policją. Poprzedziły je wielomiesięczne przygotowania i ćwiczenia służb. Nad bezpieczeństwem gości i mieszkańców czuwało około 9 tysięcy policjantów, którzy współpracowali z przedstawicielami innych służb. Nie odnotowaliśmy żadnych poważnych incydentów związanych z zabezpieczeniem.

Odbywająca się w dniach 3-16 grudnia br. "24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24" stanowiła obok Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO w Warszawie, największe wyzwanie dla służb w ostatnich latach. 

W zabezpieczenie szczytu klimatycznego COP24 zaangażowanych było około 9 tys. policjantek i policjantów. 5 tys. z nich stanowili śląscy mundurowi. Pozostali stróże prawa przyjechali z terenu innych województw, w tym z Komendy Głównej i Komendy Stołecznej Policji. Szacuje się, że w samym szczycie klimatycznym uczestniczyło ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu. Zwieńczeniem konferencji klimatycznej było podpisanie i przyjęcie tzw. Pakietu katowickiego, zawierającego reguły światowej polityki klimatycznej na najbliższe lata.

Podczas zabezpieczenia szczytu klimatycznego policjanci dbając o bezpieczeństwo gości i mieszkańców współpracowali z innymi służbami: Służbą Ochrony Państwa, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Inspekcją Transportu Drogowego, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Celno-Skarbową, Strażą Ochrony Kolei i ratownictwem medycznymi oraz strażami miejskimi. Siły policyjne w trakcie trwania szczytu klimatycznego zrealizowały w sumie prawie 400 eskort policyjnych, ponad 1250 zabezpieczeń przejazdów autobusów oraz prawie 90 sprawdzeń pirotechnicznych. Te oraz szereg innych czynności, które każdego dnia realizowali policjanci, stanowiły wyzwanie dla całej formacji. Zabezpieczenie konferencji klimatycznej poprzedziły wielomiesięczne przygotowania mundurowych oraz przeprowadzone w ciągu ostatnich miesięcy ćwiczenia sztabowe. Mundurowi musieli zadbać o prawidłowe zabezpieczenie wydarzenia pod kątem sztabowym, antyterrorystycznym, logistycznym, informatycznym i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadzór nad policyjnym zabezpieczeniem konferencji ONZ sprawował I Zastępca Komendanta Głównego Policji i jednocześnie dowódca operacji nadinsp. Andrzejem Szymczykiem.

Podoperacją „Katowice” kierował I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn, który wspólnie z dowódcami poszczególnych odcinków zabezpieczenia pełnił służbę w Zintegrowanym Stanowisku Dowodzenia. Zastępcą dowódcy podoperacji do spraw kryminalnych był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak, a Zastępcą dowódcy do spraw logistycznych był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia.

Duże siły stanowiły policyjne oddziały i pododdziały prewencji policji przeznaczone głównie do działań zespołowych w ramach pododdziałów zwartych. Oprócz Oddziału Prewencji Policji z Katowic, zaangażowano również oddziały prewencji z Bydgoszczy, Gdańska, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia oraz pododdziały z Bielska-Białej, Częstochowy, Płocka i Radomia. Mundurowi z tych jednostek  odpowiadali przede wszystkim za zabezpieczenie miejsca odbywania się COP24 oraz za zapobieganie ewentualnym próbom wtargnięcia na teren ONZ osób postronnych. Policjanci przede wszystkim dbali o zapewnienie prządku i bezpieczeństwa publicznego w okolicach MCK i "Spodka", gdzie odbywały się spotkania związane ze szczytem. 

Wzmożony ruch i ograniczenia, jakie pojawiły się w związku ze szczytem klimatycznym w Katowicach, były szczególnym wyzwaniem dla funkcjonariuszy ruchu drogowego biorących udział w zabezpieczeniu, ale także dla wszystkich uczestników ruchu. Nad bezpieczeństwem kierowców oraz pieszych czuwali policjanci śląskiej drogówki. Wspierali ich mundurowi z garnizonów m.in. z Białegostoku, Gorzowa Wielkopolskiego, Łodzi, Opola i Radomia. Wspólnie brali udział w zabezpieczeniu oraz dbali o prawidłową organizację ruchu drogowego. Mundurowi udzielali wskazówek delegatom – uczestnikom konferencji ONZ,w jaki sposób dojechać w określone miejsca, a także kierowali ruchem dbając o bezpieczeństwo zarówno gości z innych krajów, jak i mieszkańców miasta.

Istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas COP24 odegrali policyjni antyterroryści. Ich podstawowym zadaniem było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Policjanci zajmowali się m.in. kontrolą miejsc pobytu uczestników konferencji klimatycznej oraz pojazdów, którymi poruszały się zagraniczne delegacje. Policyjni komandosi współpracowali ze swoimi kolegami po fachu z jednostek specjalnych MON-u.

a