środa, czerwiec 19, 2024
Follow Us
niedziela, 07 listopad 2010 07:49

Konsumenci błędnie informowani

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Konsumenci błędnie informowani www.sxc.hu

Wprowadzanie konsumentów w błąd przez Prominent CF, porozumienie cenowe Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz niedozwolone działania Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” – to najnowsze decyzje prezes UOKiK wydane przy współpracy z Delegaturą w Poznaniu.

{jumi [*4]}Pierwsza z nich dotyczy praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stosowanych przez spółkę Prominent CF. Zarzucone przedsiębiorcy praktyki związane są z udzielaniem pożyczek gotówkowych. Urząd ustalił, że wzorzec umowy pożyczki, w oparciu o który przedsiębiorca zawiera umowy z konsumentami nie spełnia wszystkich wymogów określonych w obowiązujących przepisach. Nie zawiera m.in. informacji o sposobie zabezpieczenia pożyczki. Urząd ustalił ponadto, że w umowach pożyczki zawieranych z konsumentami przedsiębiorca zamieszcza nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje m.in. o: wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitym koszcie pożyczki. Wskazywane w umowach dane są istotnie zaniżone w stosunku do ich faktycznej, wyliczonej zgodnie z przepisami, wartości. Spółka pobiera również zbyt wysoką łączną kwotę wszystkich opłat, prowizji oraz kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki, która przekracza maksymalną dopuszczalną przez przepisy wysokość 5 procent wartości pożyczki. Za działania naruszające interesy słabszych uczestników rynku Prezes UOKiK nałożyła na Prominent CF karę w wysokości prawie 40 tys. złotych (39 564 zł) oraz nakazała zaniechanie niedozwolonych praktyk.

Nieprawidłowe okazały się praktyki stosowane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP). Podstawą wszczęcia postępowania przez Urząd było opublikowanie przez wchodzący w skład SDP – Klub Fotografii Prasowej na stronie internetowej cennika zawierającego minimalne stawki za usługi fotoreporterskie. Uwagę UOKiK zwróciła praktyka polegająca na ustaleniu przez kilku członków Klubu cen na szereg usług świadczonych zarówno przez fotoreporterów prasowych (np. publikację zdjęć w dziennikach, obsługę konferencji prasowej), jak i fotografów (np. sesje zdjęciowe), co zgodnie z prawem antymonopolowym jest zakazane i zawsze, również w przypadku stowarzyszeń i izb jest traktowane jako nielegalne porozumienie. Zgodnie z prawem uczestnicy rynku powinni samodzielnie ustalać stawki za usługi na podstawie własnego rachunku ekonomicznego, nie są natomiast do tego powołane organizacje, które zrzeszają przedsiębiorców. Dlatego Prezes UOKiK nałożyła na SDP karę w wysokości blisko 8 tys. złotych (7944 zł). Warto dodać, że w trakcie postępowania SDP zaprzestało stosowania niedozwolonej praktyki – zakwestionowany cennik został usunięty ze strony internetowej.

Inna decyzja dotyczy poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”, która ogranicza przedsiębiorcom telekomunikacyjnym możliwość rozpoczęcia działalności w administrowanych budynkach.  Wykorzystując fakt, że przedsiębiorcy, którzy chcą dostarczać usługi dostępu do Internetu mieszkańcom osiedli, muszą uzyskać jej zgodę na instalowanie własnych sieci telekomunikacyjnych, Spółdzielnia podejmuje różne działania w celu utrudnienia im dostępu do swoich nieruchomości. Jak ustalił Urząd, spółdzielnia zastrzega sobie możliwość pobierania opłat, nie mających ekonomicznego uzasadnienia oraz kwestionuje informacje zawarte w wydanych przez inne organy dokumentach. Działania te chronią interesy podmiotów, które od wielu lat świadczą usługi telekomunikacyjne na rzecz mieszkańców administrowanych przez spółdzielnię budynków. W praktyce działania monopolistyczne spółdzielni najdotkliwiej odczuli mieszkańcy, którzy mogą korzystać z usług jedynie faworyzowanych przez nią spółek telekomunikacyjnych, a tym samym zostali pozbawieni wyboru najlepszej cenowo oraz jakościowo oferty szerokiego kręgu przedsiębiorców. Za praktykę ograniczającą konkurencję Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” została ukarana sankcją w wysokości ponad 160 tys. złotych (162 026 zł). Opisane decyzje nie są ostateczne. Przedsiębiorcy mogą się od nich odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

{jumi [*9]}

a