sobota, lipiec 02, 2022
Follow Us
czwartek, 16 maj 2013 23:22

Lepsze przychody i zyski Wyróżniony

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jacek Szwajcowski Jacek Szwajcowski Fot. Pelion

Czołowa firma farmaceutyczna poinformowała o swoich wynikach finansowych w I kwartale br. W porównaniu z analogicznym okresem w ub.r. o 15,5 proc. wzrosły jej przychody ze sprzedaży, zaś siedmiokrotnie - zysk netto.

Grupa Pelion zanotowała w I kwartale br. 1,9 mld zł przychodów ze sprzedaży (rok wcześniej 1,7 mld). Wpływ na taki wynik miała wyższa niż zazwyczaj zachorowalność wynikająca z wyjątkowo długiej zimy, jak również atrakcyjna oferta przygotowana dla klientów firmy. W tym samym czasie zysk netto Grupy wyniósł 35,7 mln zł (rok wcześniej 5,1 mln), dając rentowność netto na poziomie 1,9 proc. (rok wcześniej wyniosła 0,3 proc.). Osiągnięte wyniki to w dużej mierze efekt realizowanej przez Grupę strategii dywersyfikacji geograficznej i biznesowej.

Dzięki dywersyfikacji, negatywne dla branży zmiany w Prawie farmaceutycznym dotknęły tylko części (34 proc.) obszaru działalności firmy. W ub.r., na skutek sposobu liczenia marż i zakazu reklamy aptek, najbardziej ucierpiało detaliczne ramię Grupy, które poddane było głębokiej restrukturyzacji, począwszy od zamykania nierentownych aptek, skończywszy na zwolnieniach i obniżce wynagrodzeń. Rok 2013 rozpoczął się obniżeniem marży hurtowej do poziomu 6 proc., która nie pokrywa już kosztów dystrybucji leków refundowanych, stanowiących blisko połowę obrotu hurtowni. Aby zniwelować skutki tej obniżki, Grupa skoncentrowała się na oszczędnościach, m.in. kosztem jakości serwisu i projektów prorozwojowych. O połowę zmniejszyła się częstotliwość dostaw do aptek, które obecnie realizowane są raz dziennie. Od 1 stycznia 2014 r., kiedy nastąpi kolejne obniżenie marży hurtowej na leki refundowane do 5 proc., będzie musiało nastąpić dalsze ograniczanie jakości serwisu. - Rozważamy możliwość zmniejszenia ilości dostaw do aptek do dwóch tygodniowo - mówi Jacek Szwajcowski, prezes Grupy Pelion.

W opinii firmy leki w Polsce należą do najtańszych w Europie. Nie przekłada się to jednak na niską odpłatność pacjenta, który już dziś pokrywa blisko 40 proc. ceny leku. Mimo sukcesywnego obniżania marży dystrybutorów, odpłatność pacjenta od lat rośnie. Dodatkowo, na skutek pogarszającego się serwisu, pogarsza się dostęp do leków. Apteki, ze względów finansowych, ograniczają stany magazynowe i pacjent często musi czekać na sprowadzenie leku z hurtowni, te zaś coraz rzadziej dowożą leki do aptek. W świetle planowanej kolejnej obniżki marży hurtowej sytuacja ta może ulec dalszemu pogorszeniu, zwłaszcza na terenie wsi i małych miejscowości oddalonych od dużych centrów logistycznych.

Ponadto dotarcie do pacjentów z informacją o możliwościach ograniczania kosztów leczenia ciągle utrudnia obowiązujący zakaz reklamy aptek i ich działalności. Pozbawia on chorych dostępu do informacji o ofercie handlowej aptek oraz realizowanych przez apteki programach, których celem jest obniżanie kosztów terapii lekowej. Dzisiejsze brzmienie tego przepisu powoduje, że za niedozwoloną reklamę uważane są wszelkie propacjenckie działania podejmowane przez apteki, nawet te, które realizują podstawowe założenia Ustawy refundacyjnej, tj. służą obniżaniu kosztów leczenia dla pacjentów oraz zwiększają dostępność leków dla chorych. Z tego względu należąca do Grupy spółka DOZ SA została zmuszona do zawieszenia programów pacjenckich realizowanych w Aptekach Dbam o Zdrowie: Programu Opieki Farmaceutycznej, Programu Dla Mamy i Maleństwa oraz Programu Dbam o Poziom Cukru. Zawieszenie programów nie oznacza jednak zaprzestania świadczenia profesjonalnej opieki farmaceutycznej przez farmaceutów Aptek Dbam o Zdrowie. Pacjenci naszych aptek nadal mogą liczyć na kompleksową opiekę farmaceutyczną i usługi farmaceutyczne na najwyższym poziomie, jednak nie wolno ich o tym informować.

W sytuacji, gdy kuriozalny zakaz reklamy aptek uniemożliwia nam dotarcie do pacjentów nawet z informacją o posiadanych lekach, szczególnego znaczenia nabierają nowoczesne narzędzia komunikacji z pacjentem. Grupa w dalszym ciągu będzie rozwijać unikalne na polskim rynku: internetowy portal o zdrowiu www.doz.pl, który już dziś miesięcznie odwiedza ponad 3 mln internautów, a także aplikację mobilną umożliwiającą zamawianie leków przez telefon.

Strategia Grupy na kolejne kwartały 2013 r. zakłada optymalizację procesów i wykorzystanie efektów synergii między wszystkimi liniami biznesowymi. - Naszym celem w segmencie sprzedaży hurtowej do aptek jest dostosowanie działań do znacznie trudniejszych warunków prawnych i rynkowych, w segmencie zaopatrzenia szpitali – utrzymanie pozycji lidera przy równoczesnym zachowaniu zdrowego portfela należności, w części detalicznej – znacząca poprawa wyników oraz skoncentrowanie się na opiece farmaceutycznej, zaś w obszarze usług dla producentów – rozszerzenie portfela usług. Jednak trudne otoczenie prawne, brak rozsądnego zwrotu z poniesionych na przestrzeni 15 lat inwestycji (1,3 mld zł) skłaniają do inwestycji na innych europejskich rynkach detalicznych - dodaje Szwajcowski.

{jumi [*9]}

a